Lar: Μια πιστή συνεργασία 19 χρόνων στη Βραζιλία

Lar: Μια πιστή συνεργασία 19 χρόνων στη Βραζιλία

Όταν 55 μικροί αγρότες στη Βραζιλία αποφάσισαν να δημιουργήσουν τον συνεταιρισμό πριν 53 χρόνια,η εκτροφή χοίρων ήταν ήδη μέρος της καθημερινής ρουτίνας. Ήταν το βασικό οικογενειακό φαγητό και οι τυχόν επιπλέον χοίροι πωλούνταν. Πιστή στην προέλευσή της, η Lar Cooperativa Agroindustrial (που βρίσκεται στη δυτική περιοχή της Paraná, στη Νότια Βραζιλία) δεν σταμάτησε ποτέ τις δραστηριότητές της στην εκτροφή χοίρων.

Ο Irineo daCosta Rodrigues, Πρόεδρος της Lar Cooperativa Agroindustrial δηλώνει: «Η παραγωγή χοίρων είναι μια οικονομική δραστηριότητα, με σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Βοηθά στην μόνιμη εγκατάσταση των οικογενειών, προωθεί την οικογενειακή συνέχεια και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Προσθέτουμε αξία, μετατρέποντας τις φυτικές πρωτεΐνες σε ζωικές πρωτεΐνες».

Όπως και άλλοι συνεταιρισμοί, ο Lar έχει οδηγήσει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού της αγροτικής βιομηχανίας, η οποία κατέστησε τη Βραζιλία έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο. Ο Lar εξελίχθηκε για να γίνει η όγδοη μεγαλύτερη εταιρεία αγροδιατροφής στη Βραζιλία, σύμφωνα με τη φημισμένη κατάταξη του περιοδικού Exame για το 2016.

Η μετάβαση από μια οικογενειακής μορφής εκτροφή, σε ένα σύγχρονο παραγωγό χοιρινού κρέατος ξεκίνησε πριν από 19 χρόνια, όταν ο συνεταιρισμός ξεκίνησε μια πολλαπλασιαστική μονάδα  για 2.500 χοιρομητέρες. Παράλληλα ξεκίνησε η συνεργασία με την TopigsNorsvin. Στα επόμενα χρόνια ακολούθησαν νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα την αύξηση  του μεγέθους της παραγωγής σε 26.700 χοιρομητέρες.

Ο Dirceu Zotti, διευθυντής εργοστασίων της Lar, παρών καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των 19 ετών συνεργασίας, αναφέρει ότι η σχέση με την TopigsNorsvin έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή και αρμονική συνεργασία. «Τα πρώτα δέκα χρόνια ήταν εξαιρετικά και μας οδήγησαν στην κορυφή του κόσμου. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια βιώσαμε κάποια στασιμότητα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας».

Επόμενα βήματα με τηνTN70

Η συγχώνευση των Topigs και Norsvin και, ειδικότερα, η δημιουργία της χοιρομητέρας TN70 έδωσε νέα ώθηση. Αυτή η νέα σειρά, που παράγει ήδη τη δεύτερη τοκετοομάδα στα αγροκτήματα τουLar, παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα. «Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα των παραγωγικών αποτελεσμάτων των απογόνων των TN70, αλλά θα τα έχουμε σύντομα. Κοιτάζοντας το συντελεστή εκμετάλλευσης της τροφής  2,36  που έχουμε τώρα με τους απογόνους τηςTopigs 20 σφαγμένους με βάρος σφαγής στα 121,1 κιλά (267 λίβρες), αναμένουμε σαφώς καλύτερα αποτελέσματα από τους απογόνους της TN70.Αν ο πατέρας και η μητέρα βελτιώνουν το συντελεστή εκμετάλλευσης της τροφής  σε συγγενείς γενετικές γραμμές κατά 10 έως 12% και υποθέσουμε ότι  ο συντελεστής αυτός μπορεί να βελτιωθεί κατά το ήμισυ, θα έχουμε έναν από τους καλύτερους συντελεστές εκμετάλλευσης τροφής  στη χώρα».

Σύμφωνα με τον διευθυντή, κατά τους 2 πρώτους τοκετούς, η ΤΝ70 έχει παράξει κατά μέσο όρο 1,4 χοιρίδια ανά τοκετοομάδα περισσότερο από το μέσο όρο. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 3 έως 4 απογαλακτισμένων χοιριδίων ανά χοιρομητέρα ανά έτος. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η ποιότητα του σφαγίου. «Στο αγρόκτημα, ηTN70 προσθέτει επιπλέον αξία. Επίσης έχουμε αποδείξεις ότι υπάρχει βελτίωση και στην ποιότητα του σφάγιου». «Αυτές οι αλλαγές στη διαχείριση και στιςτεχνικές πεδίου και η δημιουργία της TN70 δημιουργούν ένα ακόμη πιο ελπιδοφόρο σενάριο για την ιστορική συνεργασία με τον συνεταιρισμό μας», καταλήγει.

 
ΟLarCooperativaAgroindustrial είναι ένας συνεταιρισμός με 10.500 χοιροτρόφους. Ο Larαπασχολεί 9.000 υπαλλήλους και δραστηριοποιείται στον τομέα της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας, καθώς και στην επεξεργασία ζωοτροφών, σόγιας, μανιόκας και λαχανικών.

Ο συνεταιρισμός παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη. Τα κέρδη του αυξήθηκαν κατά 20,6% μεταξύ 2015 και 2016, ξεπερνώντας για λίγο το 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ. Η παραγωγή χοίρων αντιπροσωπεύει το 6% της επιχείρησης.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του συνεταιρισμού προβλέπει αύξηση στις 47.000 χοιρομητέρες τα επόμενα 15 χρόνια.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του LAR (στα πορτογαλικά).

Περισσότερα νέα