Καθαρόαιμες γραμμές

Καθαρόαιμες γραμμές

Η Topigs Norsvin έχει ένα ευρύ φάσμα βασικών γραμμών. Κάθε βασική γραμμή έχει τα δικά της ειδικά χαρακτηριστικά. Με το συνδυασμό αυτών των γραμμών μπορούμε να παράγουμε το σωστό τύπο χοίρων για κάθε κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι παράγουμε το ιδανικό χοιρίδιο ή τελικό χοίρο για κάθε κλίμα, σύστημα διαχείρισης και αγορά.