Κάπροι παχυντές

TN Tempo

Λευκός συνθετικός κάπρος της φυλής Large White.

Για παραγωγούς που εστιάζουν σε παραγωγή χοιρινού κρέατος χαμηλού κόστους. Ανεξάρτητες δοκιμές μιας μεγάλης Αμερικανικής καθετοποιημένης εταιρίας παραγωγής καταδεικνύουν μέγιστη κερδοφορία υπό δυσμενείς συνθήκες ασθενειών και συμβατικής υγείας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον TN Tempo στο tntempo.com (Αγγλικά)

Ρυθμός ανάπτυξης
5/5
Μετατρεψιμότητα της τροφής
4.5/5
Ευρωστία
5/5
Άπαχο κρέας
3/5
Ποιότητα κρέατος
3.5/5

TN Talent

Καθαρόαιμος κάπρος καταγωγής Duroc.

Για παραγωγούς που επικεντρώνονται στην αποδοτική παραγωγή άπαχων σφαγίων με υψηλές αποδόσεις σε χοιρομήριο.

Οι δοκιμές προϊόντος καταδεικνύουν ότι ο TN Talent επιτυγχάνει χαμηλότερο κόστος παραγωγής και υψηλότερες αποδόσεις από ό,τι οι ανταγωνιστές κάπροι.

Ρυθμός ανάπτυξης
4/5
Μετατρεψιμότητα της τροφής
4/5
Ευρωστία
3/5
Άπαχο κρέας
4.5/5
Ποιότητα κρέατος
4/5

TN Select

Καθαρίαμος κάπρος Piétrain, 100% αρνητικός στο στρες.

Για αγορές που εκτιμούν την υψηλή απόδοση άπαχου κρέατος στο σφάγιο.

Ανεξάρτητη δοκιμή από τη Γερμανία έδειξε υψηλότατη αξία σφαγίου για το TN Select στο σύστημα αξιολόγησης AutoFOM.

Ρυθμός ανάπτυξης
3/5
Μετατρεψιμότητα της τροφής
4/5
Ευρωστία
3/5
Άπαχο κρέας
5/5
Ποιότητα κρέατος
3/5

Επικοινωνήστε με τον τοπικό διαχειριστή