Χοιρομητέρες

Controlled conditions

Challenged conditions

TN70

Υβριδική χοιρομητέρα με βάση την Norsvin Landrace και τη Z γραμμή / Α γραμμή (Large White).

Για τις ολοκληρωμένες επιχειρήσεις του μέλλοντος που επιθυμούν να επεκτείνουν τα όρια της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας.

Παραγωγικότητα σε χοιρίδια
4/5
Μητρική ικανότητα
5/5
Ευρωστία
3.5/5
Αποδοτικότητα των παχυνόμενων
5/5
Άπαχο κρέας
5/5

TN60

Υβριδική χοιρομητέρα βασισμένη στις δυο γραμμές Large White, την A γραμμή και τη Ζ γραμμή.

Για παραγωγούς σε θερμά κλίματα, υπό αντίξοες συνθήκες παραγωγής. Επίσης, για παραγωγούς σε αγορές υψηλής ποιότητας χοιρινού κρέατος.

Παραγωγικότητα σε χοιρίδια
4/5
Μητρική ικανότητα
4.5/5
Ευρωστία
5/5
Αποδοτικότητα των παχυνόμενων
3/5
Άπαχο κρέας
2/5

Επικοινωνήστε με τον τοπικό διαχειριστή