Συμβουλές αναπαραγωγής από τον Magnus

  • Αναπαραγωγή, χοιρομητέρα

Ο υπεύθυνος προγράμματος αναπαραγωγής Magnus Haandlykken είναι ένας από τους ειδικούς αναπαραγωγής της Topigs Norsvin. Βοηθά τους πελάτες να αναπαράγουν την καλύτερη επόμενη γενιά. Αυτό γίνεται με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων υψηλής ποιότητας, ελαχιστοποιώντας τη γενετική υστέρηση και κάνοντας την κατάλληλη επιλογή. Ως αποτέλεσμα να παράγονται χοιρομητέρες που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη. Οι συμβουλές του για καλύτερη επιλογή και καλύτερη αναπαραγωγή:

  • Ελαχιστοποιήστε τη γενετική υστέρηση στον πληθυσμό χοιρομητέρων του πυρήνα. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση χοιρομητέρων στον πρώτο τους τοκετό για την παραγωγή καθαρόαιμων τοκετοομάδων
  • Στοχεύστε για ένα λογικό ποσοστό αντικατάστασης των χοιρομητέρων παραγωγής έτσι ώστε να εκμεταλλεύεστε τη γρήγορη γενετική βελτίωση στο επίπεδο της καθαρόαιμης γραμμής.
  • Εξασφαλίστε πρόσβαση στους καλύτερους καθαρόαιμους κάπρους που έχουν την κοντινότερη απόσταση γενετικής σε σχέση με μονάδες πυρήνα. Αντικαταστήστε τους κάπρους σας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
  • Εξασφαλίστε την καλή καταγραφή των γενεαλογικών δεδομένων και των αποδόσεων των χοιρομητέρων στο πρόγραμμα διαχείρισης χοιρομητέρων. Η καλή ποιότητα των δεδομένων σας επιτρέπει να ανταλλάσσετε τα δεδομένα σας με τη βάση δεδομένων της Topigs Norsvin. Αυτό μας βοηθάει να σας υποστηρίξουμε καλύτερα.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email