ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2 Φεβρουαρίου, 2021

Αποδίδει η προσέγγιση της Topigs Norsvin για την ενίσχυση της φυσικής ευρωστίας κάπρων!

Ο TN Tempo συντρίβει τον ανταγωνισμό: υψηλότερο οικονομικό πλεονέκτημα

Τα αποτελέσματα από μια ανεξάρτητη δοκιμή δείχνουν ότι οι παχυνόμενοι χοίροι του TN Tempo ξεπέρασαν τους απογόνους δύο κορυφαίων ανταγωνιστών στην αγορά των ΗΠΑ. Οι απόγονοι του TN Tempo είχαν σημαντικά μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης και μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση βάρους σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες χοίρων που ανήκαν στον ανταγωνισμό. Αυτές οι διαφορές που προέκυψαν στην απόδοση οδήγησαν σε οικονομικό πλεονέκτημα των 6,14 € / 7,53 $ και 1,11 € / 1,36 $ αντίστοιχα ανά παχυνόμενο χοίρο, σε σύγκριση με τις γραμμές των ανταγωνιστών. Αυτή η δοκιμαστική επιστημονική έρευνα μεγάλης κλίμακας διεξήχθη από έναν μεγάλο παραγωγό χοιρινού κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό συνθήκες μόλυνσης με τον ιό που προκαλεί το PRRS.

Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής επιβεβαιώνουν το πλεονέκτημα όσον αφορά την ευρωστία της γραμμής TN Tempo, όπως αποδείχθηκε και στο παρελθόν σε μια ανεξάρτητη δοκιμή το 2018 από τον ίδιο μεγάλο παραγωγό χοιρινού κρέατος. Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής έδειξαν επίσης ότι οι απόγονοι της γραμμής TN Tempo είχαν υψηλότερο οικονομικό πλεονέκτημα και υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης σε σύγκριση με έναν άλλο σημαντικό ανταγωνιστή στην αγορά των ΗΠΑ.

Η επιτυχία των απογόνων της γραμμής TN Tempo σε αυτές τις δοκιμές καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ισορροπημένης προσέγγισης επιλογής της Topigs Norsvin, με έμφαση στην ευρωστία. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε χοίρους με υψηλή απόδοση, υψηλή τιμή σφαγίου και υψηλό ποσοστό επιβίωσης, με αποτέλεσμα άμεση και σημαντική προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό. Η εστίαση της Topigs Norsvin στην επιλογή χοίρων για αυξημένη ανθεκτικότητα στις ασθένειες σημαίνει μειωμένη εξάρτηση από αντιβιοτικά, λιγότερη εργασία, καλή μεταχείριση των ζώων και πιο βιώσιμη παραγωγή χοιρινού κρέατος.

Επισκεφτείτε το www.tntempo.com για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικά με την Topigs Norsvin:

Η εταιρεία γενετικής των χοίρων Topigs Norsvin φημίζεται για την καινοτόμο της προσέγγιση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τη συνεχή εστίασή της στην οικονομική και βιώσιμη παραγωγή χοίρων. Η έρευνα, η καινοτομία και η διάδοση των γενετικών βελτιώσεων αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της εταιρείας. Η συνεχής και ισχυρή βελτίωση των προϊόντων θα επιτρέψει στους πελάτες να επιτύχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην παραγωγή τους. Περισσότερες πληροφορίες: www.topigsnorsvin.gr

Πληροφορίες για τον Τύπο:
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Chrisanthy Vrioni
Διαχειριστής επικοινωνίας
Τηλέφωνο + 2108160195
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο chrisanthy.vrioni@topigsnorsvin.gr

Πίνακας: Παραγωγικά χαρακτηριστικά από τον απογαλακτισμό μέχρι την πάχυνση για χοιρίδια απογόνους της γραμμής Topigs Norsvin TN Tempo συγκρινόμενη με απογόνους των εμπορικότερων σειρών ανταγωνιστών στην αγορά των ΗΠΑ  

 TN TempoΠατρική σειρά ανταγωνισμού 1Πατρική σειρά ανταγωνισμού 2
    
# χοιρίδια702702702
    
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑkglbskglbskglbs
Βάρος απογαλακτισμού6.113.46.113.46.213.6
Μέσος όρος Ζ.Β.130.6288.0129.7286.0127.8281.7
Ημερήσια αύξηση βάρους7671.697571.677481.65
Full Value Pigs (%) Πλήρης αξία χοίρου91.083.888.3
Θάνατοι/Απομάκρυνση συμπεριλαμβανομένων ΘΚΑ* (%)7.515.910.7
    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕυρώΔολάρια ΗΠΑΕυρώΔολάρια ΗΠΑΕυρώΔολάρια ΗΠΑ
Μέσος όρος ΠΚΚΖ** / παχυνόμενο χοίρο€64.60$79.27€58.56$71.74€63.49$77.91
Διαφορά / παχυνόμενο χοίρο€0.00$0.00-/- €6.14-/- $7.53-/- €1.11-/- $1.36

*ΘΚΑ= Θάνατος κατά την άφιξη

**ΠΚΚΖ = Περιθώριο κέρδους πάνω από το κόστος των ζωοτροφών

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email