Διαδικτυακό περιοδικό Progress: Υγεία και Γενετική

Η υγεία είναι απαραίτητο στοιχείο για την αναπαραγωγή χοιρομητέρων της Topigs Norsvin. Και η ομάδα μας ειδικών κτηνιάτρων υποστηρίζει τους πελάτες μας σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται τόσο με την υγεία όσο και τη γενετική.

Η βελτίωση της υγείας των χοίρων έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η καλή κατάσταση της υγείας βελτιώνει τα έσοδα κατά 10 ευρώ ανά χοίρο σφαγής. Διευκολύνει επίσης μια πιο βιώσιμη παραγωγή με χαμηλή χρήση αντιβιοτικών και καλύτερη ευζωία. Οι υγιείς χοίροι είναι και πιο εύκολοι και συνεργάσιμοι με τους εργαζόμενους.

Διαβάστε περισσότερα για την Υγεία και τη Γενετική στο διαδικτυακό μας περιοδικό.https://topigs.maglr.com/progress-autumn-2020/online-magazine-progress-autumn-2020-health-and-genetics

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email