Η Topigs Norsvin ενσωματώνει την αυστηρή επιλογή ζώων για την αποδοτικότητα των βασικών μερών του σφάγιου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής

Η Topigs Norsvin ενσωματώνει την αυστηρή επιλογή ζώων για την αποδοτικότητα των βασικών μερών του σφάγιου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βασιζόμενη σε δεδομένα σάρωσης ΑΤ. Αυτή η τελευταία καινοτομία της Topigs Norsvin καθιστά δυνατή την αύξηση της αξίας του σφάγιου επιλέγοντας υψηλότερες αποδόσεις για τα πιο πολύτιμα βασικά κομμάτια. Αυτή η προσθήκη στο πρόγραμμα επιλογής προσθέτει αξία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής  χοιρινού κρέατος, ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις  οι οποίες η τιμή του σφάγιου βασίζεται στην αξία των βασικών μερών όπως σπάλα, μπριζόλες-φιλέτο, κοιλιά και το χοιρομέρι.

Η Topigs Norsvin έχει προσθέσει τα βασικά κομμάτια του σώματος των χοίρων στο πρόγραμμα επιλογής της για όλες τις κύριες γραμμές χοιρομητέρων και παχυνόμενων χοίρων. Οι νεαροί κάπροι αυτών των γραμμών σαρώνονται  με ΑT στα κέντρα δοκιμών μας στον Καναδά και τη Νορβηγία. Αυτές οι εικόνες ΑΤ δημιουργούν μια πολύ ακριβή αναπαράσταση της βασικής σύνθεσης του σώματος του κάπρου. Αυτό δίνει μια πολύ αξιόπιστη εκτίμηση της γενετικής αξίας αυτών των κάπρων για τα βασικά μέρη σφαγίου. Μετά την αξονική τομογραφία, οι κάπροι χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Με αυτήν την τελευταία εφαρμογή τεχνολογίας, την ΑT, η Topigs Norsvin κάνει ένα μεγάλο καινοτόμο βήμα μπροστά και θέτει το νέο χρυσό πρότυπο για τη γενετική βελτίωση της αξίας του σφαγίου. Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερη κερδοφορία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής χοιρινού κρέατος.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email