Η Topigs Norsvin επενδύει σε νέα μονάδα αναπαραγωγής πυρήνων στον Καναδά

Η Topigs Norsvin επενδύει σε μια νέα μονάδα αναπαραγωγής πυρήνων στην Καναδική επαρχία Μανιτόμπα. Η επένδυση αυτή είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Topigs Norsvin. Η νέα μονάδα αναπαραγωγής πυρήνων θα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου αναβάθμισης και διεύρυνσης της δυναμικότητας  των πυρήνων στον Καναδά. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ανακαίνιση και επέκταση αρκετών υφιστάμενων μονάδων πυρήνων σε διάφορες τοποθεσίες. Με αυτήν την επένδυση, η Topigs Norsvin θα επιταχύνει περαιτέρω τη γενετική πρόοδο των γραμμών Ζ και την Ε, και θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα της σειράς D. Η νέα μονάδα αναπαραγωγής πυρήνων θα τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2022.

Μία από τις καινοτομίες της νέας μονάδας αναπαραγωγής πυρήνων θα είναι η εφαρμογή της ομαδικής κύησης και της ελεύθερης γέννησης. Ο στόχος είναι να συμμορφωθεί πλήρως με τη μελλοντική Καναδική νομοθεσία σχετικά με την ευζωία. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνει επιλογή των γενετικών γραμμών για αυτόν τον τύπο εκτροφής. Η υψηλή βιοασφάλεια θα είναι μια άλλη σημαντική πτυχή του έργου. Η μονάδα θα βρίσκεται σε μια περιοχή απομονωμένη, μακριά από άλλα χοιροστάσια . Σε συνδυασμό με πρωτόκολλα υψηλής βιοασφάλειας, αυστηρούς κανόνες μεταφοράς και υψηλά επίπεδα παρακολούθησης της υγείας, αυτό θα εξασφαλίσει την υψηλότερη κατάσταση υγείας και τη συνέχεια του εφοδιασμού.

Με την νέα μονάδα αναπαραγωγής πυρήνων και τις επενδύσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, η Topigs Norsvin αναμένει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για το γενετικό υλικό της Topigs Norsvin, η οποία υπάρχει στις ΗΠΑ. Θα οδηγήσει επίσης σε επιταχυνόμενη γενετική πρόοδο και ταχύτερη διάδοση αυτής της γενετικής προόδου στους πελάτες μας παγκοσμίως.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: