Η Vall Companys επιλέγει την χοιρομητέρα TN70 της Topigs Norsvin

Η Vall Companys, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα της Ευρώπης, θα επεκτείνει το μερίδιο της γραμμής χοιρομητέρων TN70 στα συστήματα παραγωγής της. Τα επόμενα χρόνια, το ποσοστό των χοιρομητέρων TN70 θα αυξηθεί και θα γίνει ένα σημαντικό μέρος της πυραμίδας παραγωγής της Vall Companys. H Vall Companys έχει περίπου 200.000 χοιρομητέρες στις εγκαταστάσεις της. Η Vall Companys θα παράγει τις χοιρομητέρες TN70 στις δικές της εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής, αλλά θα αγοράσει επίσης νεαρές χοιρομητέρες από μονάδες παραγωγής που βρίσκονται υπό την επίβλεψη της Topigs Norsvin. Επιπλέον, η Vall Companys θα αυξήσει τη χρήση των παχυνόμενων κάπρων της Topigs Norsvin στην παραγωγή της.

Η ισπανική εταιρεία επέλεξε την TN70 με βάση αρκετές εσωτερικές δοκιμές στις οποίες μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τα χαρακτηριστικά της TN70: εξαιρετικές μητρικές ικανότητες, υψηλή παραγωγή και ευρωστία. Οι απόγονοι τους απέδωσαν σε υψηλό και αποτελεσματικό επίπεδο στη φάση πάχυνσης. Σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα σφαγίου και κρέατος, αυτό οδήγησε σε υψηλή συνολική απόδοση που οδήγησε σε επιπλέον κερδοφορία.

Η Vall Companys είναι επίσης ικανοποιημένη για την εστίαση στην καινοτομία και την έρευνα που καθοδηγεί τις εξελίξεις στην Topigs Norsvin. Αυτό καθιστά την Topigs Norsvin έναν μακροπρόθεσμο κορυφαίο εταίρο στην γενετική χοίρων που συμβάλλει στην επιτυχία της εταιρείας.

«Η επιλογή της Vall Companys για την ΤΝ70 της Topigs Norsvin αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι η χοιρομητέρα ταιριάζει στις ανάγκες των σύγχρονων, υψηλής απόδοσης, ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής», λέει ο Alfonso Arenillas Lorente, διευθυντής για τις αγορές Ισπανίας και Πορτογαλίας. «Συνδυάζει υψηλή παραγωγή, αποδοτικότητα και ποιότητα με τις απαιτήσεις του μέλλοντος όπως χαμηλή εισροή εργασίας, μακροζωία, αντοχή και ζωτικότητα. Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πληροί επίσης τις απαιτήσεις για βιώσιμη παραγωγή χοίρων. “

Σχετικά με τη  Vall Companys:

Ο όμιλος Vall Companys είναι ένας οικογενειακός όμιλος στον τομέα της αγροδιατροφής και μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ισπανία. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1956 και συνδέεται με 2.105 χοιροτρόφους. Το λειτουργικό μοντέλο του Ομίλου Vall Companys βασίζεται στην ενσωμάτωση όλων των φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και στο έργο των υψηλά εκπαιδευμένων επαγγελματιών του στους αντίστοιχους τομείς δραστηριότητας. Η Vall Companys εγγυάται πλήρη ιχνηλασιμότητα σε όλες τις διαδικασίες, επιπλέον της υψηλής ασφάλειας των τροφίμων και της βέλτιστης και συνεπής ποιότητας του προϊόντος.

Σχετικά με την Topigs Norsvin:

Η εταιρεία γενετικής των χοίρων Topigs Norsvin φημίζεται για την καινοτόμο της προσέγγιση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τη συνεχή εστίασή της στην οικονομική και βιώσιμη παραγωγή χοίρων. Η έρευνα, η καινοτομία και η διάδοση της γενετικής βελτίωσης αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της εταιρείας. Η συνεχής και ισχυρή βελτίωση των προϊόντων θα επιτρέψει στους πελάτες να επιτύχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην παραγωγή τους. Περισσότερες πληροφορίες: www.topigsnorsvin.es / www.topigsnorsvin.com

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email