ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για την καινοτόμο έρευνα της Topigs Norsvin. Η ερευνητής Lisanne Verschuren μιλάει για τη σημασία της μικροχλωρίδας του εντέρου και τη σχέση της με το συντελεστή εκμετάλλευσης.

https://topigsnorsvin.com/news/researching-microbiome-composition-to-improve-feed-efficiency/

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνάς της δείχνουν ότι περισσότερο από το 30% της διακύμανσης του συντελεστή εκμετάλλευσης της τροφής προκαλείται από τις διαφορές στη σύσταση της εντερικής μικροχλωρίδας. Η αποσαφήνιση της σύστασης της μικροχλωρίδας θα συμβάλει στην υψηλότερη γενετική πρόοδο και σε πιο υγιείς και αποδοτικούς χοίρους.

Διαβάστε περισσότερα για τη μελέτη της μικροχλωρίδας.

Το μικροβίωμα μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των μικροοργανισμών που αποικίζουν διάφορους ιστούς του σώματος. Οι ερευνητές της Topigs Norsvin δημοσίευσαν πρόσφατα ένα άρθρο στο περιοδικό Journal of Animal Science που παρουσιάζει αποτελέσματα από μια μελέτη που σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τις διαφορές στη σύνθεση του μικροβιώματος μεταξύ των χοίρων με υψηλό και χαμηλό συντελεστή εκμετάλλευσης της τροφής.

________________________________________

Υπάρχει λόγος να υποψιαζόμαστε ότι η μικροβιακή ζύμωση θα μπορούσε να επηρεάσει το συντελεστή εκμετάλλευσης της τροφής σε χοίρους δεδομένου ότι:

  • η διαθεσιμότητα και το κόστος των συστατικών των ζωοτροφών μπορούν να υπαγορεύσουν αλλαγές στη σύνθεση της τροφής και, συνεπώς, την περιεκτικότητα σε ίνες στο σιτηρέσιο.
  • ορισμένοι μικροοργανισμοί που βρίσκονται εντός του γαστρεντερικού σωλήνα, μέσω ενζύμων που παράγουν, διασπούν τις ίνες το οποίο οδηγεί στη παραγωγή πτητικών λιπαρών οξέων.
  • τα πτητικά λιπαρά οξέα χρησιμοποιούνται ως πηγή μεταβολικής ενέργειας για τον χοίρο.

Ως εκ τούτου, οι στόχοι αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί, η συσχέτιση μεταξύ του συντελεστή εκμετάλλευσης της τροφής και του μικροβιώματος των περιττωμάτων σε  αναπτυσσόμενους – παχυνόμενους χοίρους και η επίδραση της διατροφής και του φύλου στη συνθεσή του μικροβιώματος. Οι χοίροι τράφηκαν είτε με σιτηρέσιο βασισμένο, σε αραβόσιτο – σόγια (ΑΣ) είτε σε σιτάρι / κριθάρι (ΣΚ). Μία ημέρα πριν από τη σφαγή, δείγματα κοπράνων συλλέχθηκαν από κάθε χοίρο και απομονώθηκε και προσδιορίστηκε η αλληλουχία του DNA για κάθε μικροοργανισμό που υπάρχει μέσα σε ένα δείγμα.

ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΟ 35 ΜΕ 50% ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ευδιάκριτες διαφορές στη σύσταση  του μικροβιώματος μεταξύ των χοίρων που τράφηκαν με διαφορετικά σιτηρέσια. Επίσης, έδειξαν ότι η μικροβιακή σύνθεση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των φύλων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του συντελεστή εκμετάλλευσης της τροφής και της σύστασης του μικροβιώματος για τους χοίρους που τράφηκαν με σιτηρέσιο ΣΚ, αλλά όχι για τους χοίρους που τράφηκαν με ΑΣ, πιθανώς λόγω υψηλότερων επιπέδων ζυμωθέντων συστατικών (δηλαδή ινωδών ουσιών) στο σιτηρέσιο ΣΚ. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τη δυνατότητα βελτίωσης του συντελεστή εκμετάλλευσης της τροφής σε χοίρους τροποποιώντας τη σύνθεση του μικροβιώματος, μέσω αλλαγών στη διατροφή.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email