Λειτουργεί η ισορροπημένη αναπαραγωγή για κάθε επιπλέον χοιρίδιο που γεννιέται να απογαλακτίζεται

Πρόσφατα δεδομένα από φάρμες στη Νορβηγία δείχνουν ότι ο αριθμός των ζωντανών χοιριδίων ανά τοκετοομάδα έχει βελτιωθεί κατά 1,1 τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2015-2019). Τα ίδια δεδομένα δείχνουν ότι ο αριθμός των απογαλακτισμένων χοιριδίων βελτιώθηκε επίσης κατά 1.1. Ταυτόχρονα, η θνησιμότητα πριν από τον απογαλακτισμό μειώθηκε. Ο ανεξάρτητος στατιστικός οργανισμός Ingris συγκέντρωσε αυτά τα δεδομένα και σχεδόν όλες οι 31.726 χοιρομητέρες στη βάση δεδομένων είναι Topigs Norsvin TN70.

Τα δεδομένα είναι μια άλλη απόδειξη ότι η φιλοσοφία της Topigs Norsvin λειτουργεί: Κάθε χοιρίδιο που γεννιέται πρέπει επίσης να απογαλακτιστεί από την χοιρομητέρα. Ας μην γίνεται επιλογή μόνο για την παραγωγή μεγάλων τοκετομάδων αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την ανθεκτικότητα και τη ζωτικότητα των χοιριδίων και τις θηλυκές ικανότητες των χοιρομητέρων, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να παράγονται περισσότερα χοιρίδια ανά χοιρομητέρα ετησίως χωρίς να αυξάνονται οι απώλειες. Το γεγονός ότι μια χοιρομητέρα έχει τώρα κατά μέσο όρο 0.7 θηλές περισσότερες σε σύγκριση με τέσσερα χρόνια πριν, είναι ένα παράδειγμα βελτιωμένων μητρικών ικανοτήτων. Τα ισχυρά και δυνατά χοιρίδια υπόσχονται μια μελλοντική πορεία απαλλαγμένη από προβλήματα έναρξης της παραγωγικής τους ζωής όπου αποδίδει καθ ‘όλη τη παραγωγική διαδικασία εκτροφής δηλαδή με λιγότερες απώλειες κατά την πάχυνση, αποτελεσματικότερη χρήση τροφής, λιγότερα προβλήματα υγείας και εισροή εργασίας.

Λειτουργεί άψογα η ισορροπημένη αναπαραγωγή από την Topigs Norsvin. Κάθε επιπλέον χοιρίδιο που γεννιέται να απογαλακτίζεται!

Με αυτόν τον τρόπο, οι στόχοι αναπαραγωγής της Topigs Norsvin συμβάλλουν όχι μόνο στην υψηλότερη παραγωγή αλλά και στην υψηλότερη και καλύτερη – επομένως πιο κερδοφόρα – παραγωγή χοίρων. Αυτό συνδυάζεται με την ικανοποίηση των κοινωνικών απαιτήσεων συμβάλλοντας σημαντικά στην ευζωία και στην πιο βιώσιμη παραγωγή.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση tn70.topigsnorsvin.com για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χοιρομητέρα TN70.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email