Να αντικαταστήσεις ή να μην αντικαταστήσεις, ιδού η απορία

Blog από τον Ron Hovenier, διευθυντή προγράμματος αναπαραγωγής

Ron Hovenier Topigs Norsvin

Η μακροζωία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των στόχων αναπαραγωγής μας για τις  πατρογονικές γραμμές της εταιρίας. Ορίζουμε τη μακροζωία ως την ικανότητα μιας χοιρομητέρας να παραμείνει στην παραγωγή μέχρι τουλάχιστον την έναρξη του πέμπτου κύκλου.

Η σημασία αυτού του χαρακτηριστικού για την αποδοτικότητα ολόκληρου του συστήματος είναι σαφής: θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος του υψηλού δυναμικού παραγωγής της χοιρομητέρας από τον τρίτο έως πέμπτο κύκλο της, επειδή αυτοί είναι οι πιο παραγωγικοί κύκλοι και παράγουν τα πιο αποδοτικά χοιρίδια.

Επιπλέον, όσο περισσότερα χοιρίδια μπορεί να παράγει μια χοιρομητέρα κατά τη διάρκεια της ζωής της, τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος παραγωγής αυτών των χοιριδίων αφού η απόσβεση  του κόστους που απαιτείται για την παραγωγή ή την αγορά μιας χοιρομητέρας αντικατάστασης μοιράζεται σε μεγαλύτερο αριθμό χοιριδίων.

Ωστόσο, εάν εξετάσουμε τη σημασία της μακροζωίας σε ολόκληρη την αποδοτικότητα του συστήματος, υπάρχουν πολλές άλλες σημαντικές πτυχές που δεν πρέπει να υποτιμηθούν.

Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει η πιθανή απώλεια της αξίας σφαγής της χοιρομητέρας που απομακρύνεται εάν δεν μπορεί να σταλεί στο σφαγείο σε περίπτωση ευθανασίας ή σε περίπτωση ξαφνικού θανάτου. Τι γίνεται αν μια χοιρομητέρα πεθάνει λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη γέννα;  Εκτιμάται ότι η απώλεια χρημάτων είναι 500- 750 ευρώ ανά χοιρομητέρα που πεθαίνει λίγο πριν τον απογαλακτισμό λόγω απώλειας αξίας σφαγίου, χαμένων χοιριδίων και ζωοτροφών, κενού χώρου κ.λπ.

Δεύτερον, η χαμένη ευκαιρία της εκούσιας απομάκρυνσης των ζώων με βάση την πραγματική παραγωγική τους απόδοση. Συγκρίνοντας τη μέση γενετική τιμή δείκτη των χοιρομητέρων που έχουν απομακρυνθεί ή πεθάνει με τη μέση τιμή δείκτη για όλες τις σημερινές χοιρομητέρες, δεν βρίσκεται καμία διαφορά. Με άλλα λόγια, τα ζώα που θανατώθηκαν δεν θανατώθηκαν βάσει της γενετικής τους ποιότητας.

* δεδομένα από τη βάση δεδομένων της Topigs Norsvin για το έτος 2019

Παιχνίδι ισορροπίας μεταξύ τεσσάρων παραγόντων

Μήπως αυτή η επιλογή για μακροζωία σημαίνει ότι ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του ρυθμού αντικατάστασης στις εκμεταλλεύσεις χοίρων; Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν το βέλτιστο ρυθμό αντικατάστασης σε ένα αγρόκτημα χοιρομητέρων:

1. τα έξοδα αντικατάστασης των νεαρών χοιρομητέρων

2. η τιμή του σφάγιου των θανατωμένων χοιρομητέρων ·

3. οι παραγωγικές αποδόσεις ανάλογα τον αριθμό γέννας

4. ο ρυθμός γενετικής βελτίωσης.

Είναι ξεκάθαρο ότι εάν το κόστος για μια χοιρομητέρα αντικατάστασης μειώνεται ή / και η τιμή του σφάγιου των θανατωμένων χοιρομητέρων αυξάνεται, θα είναι πιο ελκυστικό να αντικαταστήσετε μια παλιά χοιρομητέρα – με χαμηλότερη μελλοντική προσδοκία παραγωγής – με έναν νέο, γενετικά καλύτερο νεαρό θηλυκό χοίρο. Το ίδιο ισχύει εάν οι χοιρομητέρες έχουν ήδη επιτύχει κορυφαίες επιδόσεις στην πρώτη και τη δεύτερη τοκετοομάδα, καθώς αυτό θα μειώσει τον χρόνο απόσβεσης για την επένδυση που έγινε για τη νεαρή χοιρομητέρα. 

Και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, με τις αυξημένες γενετικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν από σύγχρονες εταιρείες αναπαραγωγής όπως η Topigs Norsvin, οι αυξημένες ευκαιρίες κέρδους των νεαρών χοιρομητέρων και των απογόνων τους θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Εάν και τα τέσσερα αυτά σημεία είναι ισορροπημένα, τότε το σημερινό βέλτιστο ποσοστό αντικατάστασης με τη βέλτιστη προοπτική κερδοφορίας πλήρους αλυσίδας είναι περίπου 50%

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email