Οι συμβουλές της Eveline για τέλεια προσαρμογή των νεαρών θηλυκών χοίρων

Η Eveline Willems είναι κτηνίατρος στην παγκόσμια ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Topigs Norsvin. Η ομάδα συμβάλλει στη διάδοση γονιδίων με ελάχιστες διαταραχές στην υγεία και υποστηρίζει τους πελάτες στην ελαχιστοποίηση ζητημάτων που σχετίζονται με την υγεία που περιορίζουν το γενετικό δυναμικό των χοίρων. Η προσαρμογή είναι μια βασική πτυχή της αξιοποίησης των δυνατοτήτων μιας χοιρομητέρας. Η σωστή εισαγωγή των νεαρών χοιρομητέρων στη μονάδα οδηγεί σε υγιείς και πολύ παραγωγικές χοιρομητέρες που παράγουν πολλές τοκετομάδες.

Οι κορυφαίες 5 συμβουλές της Eveline για τέλειο εγκλιματισμό των νεαρών χοιρομητέρων (πρωτάρες) :

1. Δημιουργήστε ένα ιδανικό σχέδιο προσαρμογής που ταιριάζει στις περιστάσεις σας και ζητάτε πάντα τη συμβουλή του κτηνιάτρου σας.

2. Η προσαρμογή των νεαρών χοιρομητέρων  δεν περιλαμβάνει μόνο την κατάσταση υγείας της φάρμας, αλλά και άλλες πτυχές, όπως μελλοντικές συνθήκες στέγασης ή επαφή με ανθρώπους.

3. Εάν χρησιμοποιείτε ένα εσωτερικό σύστημα παραγωγής για την αντικατάσταση ζώων, βεβαιωθείτε ότι αυτές οι νεαρές χοιρομητέρες ακολουθούν ένα σχέδιο εγκλιματισμού .

4. Εάν αγοράζετε νεαρές χοιρομητέρες από έναν εκτροφέα, τότε αγοράστε μόνο χοιρομητέρες των οποίων η ηλικία ταιριάζει στο απαιτούμενο σχήμα προσαρμογής και βεβαιωθείτε ότι διατρέφονται κατάλληλα.

5. Εάν οι νεαρές χοιρομητέρες έχουν χαμηλή απόδοση σε σύγκριση με τις μέσες αποδόσεις αναπαραγωγής της φάρμας, τότε επανεξετάστε διεξοδικά τη διαδικασία προσαρμογής.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email