Οι συμβουλές της Heloiza για τη μείωση του θερμικού στρες των χοιρομητέρων σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Η Heloiza Irtes είναι μέλος της Παγκόσμιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (GVS) που είναι υπεύθυνη για τη Νότια Αμερική. Η ομάδα GVS αποτελείται από ειδικούς στη διαχείριση υγείας των χοίρων και τη βιοασφάλεια και βοηθά την Topigs Norsvin να παράγει ζώα με υψηλό επίπεδο υγείας.

Το θερμικό στρες είναι υπεύθυνο για πολλές ζημίες στον κλάδο της χοιροτροφίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της θνησιμότητας των χοιρομητέρων και της χαμηλής πρόσληψης τροφής, ειδικά στις χοιρομητέρες. Αυτή η τελευταία κατάσταση μπορεί να προκαλέσει αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή γάλακτος και, κατά συνέπεια, σε κακή ποιότητα γαλουχίας.

Οι 5 κορυφαίες συμβουλές της Heloiza για τη μείωση του θερμικού στρες των χοιρομητέρων:

1. Οι χοίροι είναι ζώα που οι ιδρωτοπιοι τους αδένες είναι πρακτικά μη λειτουργικοί και έτσι η θερμορύθμιση αποτελεί πρόκληση.

2. Ένα καλό περιβάλλον είναι απαραίτητο για να προσφέρει στη χοιρομητέρα άνετες θερμοκρασίες. Ο εξαερισμός, ο ψεκασμός και άλλα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας είναι πολύ σημαντικά για να βοηθήσουν τις χοιρομητέρες να ελέγξουν τη θερμοκρασία τους.

3. Η θερμότητα μπορεί να αυξήσει την παραγωγή κυτοκινών που είναι υπεύθυνες για την αλυσίδα φλεγμονής. Υπάρχουν ορισμένα διαθέσιμα προϊόντα που δρουν σε αυτήν τη διαδικασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του θερμικού στρες.

4. Η διαχείριση των ζωοτροφών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της θερμιδικής αύξησης, τροποποιώντας τη σύνθεση των σιτηρεσίων (παροχή αμινοξέων, ενέργειας ή ινών)

5. Τέλος: νερό. Είναι απαραίτητη η παροχή νερού, ειδικά τις πιο ζεστές ώρες. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι ποτίστρες λειτουργούν σωστά και με την κατάλληλη πίεση.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email