Οι συμβουλές του Grant για τη φόρτωση και μεταφορά

O Grant Walling είναι ο επικεφαλής της ομάδας κρέατος της Topigs Norsvin που διασφαλίζει ότι τα προϊόντα μας επιτυγχάνουν το γενετικό δυναμικό τους κατά τη σφαγή, την επεξεργασία, τη συσκευασία, τη λιανική πώληση και τελικά την κατανάλωση. Το στρες κατά τη φόρτωση και τη μεταφορά μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα χοιρινού κρέατος και οικονομικές απώλειες. Επίσης το στρες μειώνει το επίπεδο ευζωίας των ζώων. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζώα κατά τη μεταφορά τους είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην παραγωγή χοιρινού κρέατος υψηλής ποιότητας.

Οι συμβουλές του Grant για τη φόρτωση και μεταφορά:

1. Χρησιμοποιήστε πάνελ και ράβδους χειρισμού για χοίρους για να τους μετακινήσετε. Είναι ευκολότερο για το προσωπικό και τους χοίρους όπου  προκαλούν πολύ λιγότερο στρες από τις ηλεκτρικές  βουκέντρες ή άλλα εργαλεία. Ντύστε το προσωπικό με σκούρα ρούχα.

2. Προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι οι κινήσεις είναι κατά μήκος ευθέων διαδρόμων με συμπαγείς πλευρές ή σε ήπια καμπύλη, ώστε ο χοίρος να μπορεί πάντα να βλέπει 3 μήκη σώματος μπροστά. Οι χοίροι φυσικά θα είναι επιφυλακτικοί σε στροφές 90° ή όταν θα μετακινούνται από το σκοτάδι στο φως ή το αντίστροφο.

3. Μην αναμιγνύετε ποτέ ζώα κατά τη διαδικασία φόρτωσης ή στο φορτηγό. Αυτό μπορεί να σημαίνει περισσότερες απαιτήσεις σε κελιά και πόρτες γύρω από τη ράμπα φόρτωσης για να επιτευχθεί αυτό.

4. Αποφύγετε τις απότομες ράμπες που μπορεί να δυσκολέψουν τους χοίρους. Ιδανικά, όλες οι ράμπες θα έχουν κλίση < 20°. 5. Υπολογίστε το χρόνο μεταφοράς ώστε να είστε στην καθορισμένη ώρα εκφόρτωσης στο σφαγείο. Αποφύγετε τα οχήματα να περιμένουν παρατεταμένα χρονικά διαστήματα για εκφόρτωση ή διαδρομές που θα μένει το όχημα πολλή ώρα σε στάση

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email