Πώς να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση του εργατικού δυναμικού σχετικά με τη βιοασφάλεια.

Η Heloiza Irtes είναι μέλος της Παγκόσμιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ) υπεύθυνη για τη Νότια Αμερική. Η ομάδα της ΠΚΥ διαθέτει ειδικούς για τη διαχείριση της υγείας των χοίρων και τη βιοασφάλεια και βοηθά την Topigs Norsvin να παράγει ζώα με υψηλό επίπεδο υγείας. Η ομάδα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του προγράμματος βιοασφάλειας για τον παγκόσμιο πυρήνα, τους αναπαραγωγούς χοιρομητέρων και τα κέντρα τεχνητής σπερματέγχυσης μας. Η βιοασφάλεια και η πρόληψη της εισαγωγής μιας νέας ασθένειας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε χοιροτροφικής μονάδας.

Οι συμβουλές της Heloiza για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του εργατικού δυναμικού σχετικά με τη βιοασφάλεια:

1. Η βιοασφάλεια πρέπει να αποτελεί μέρος της κουλτούρας της εταιρείας: Όλοι στην εταιρεία πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της βιοασφάλειας. Το οποίο σημαίνει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι τον απλούστερο χειριστή. Η βιοασφάλεια πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην εταιρική κουλτούρα και πρέπει να είναι πάντα παρούσα.

2. Ακούστε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι στο αγρόκτημα είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή επιτυχία της βιοασφάλειας. Ακούστε τους για να καταλάβετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, πόσο καλά είναι κατανοητές οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στη φάρμα και πόσο οι άνθρωποι αισθάνονται υπεύθυνοι για τη διαδικασία αυτή. Αυτές οι συζητήσεις συχνά αποκαλύπτουν πολλά ελαττώματα.

3. Εξηγήστε γιατί: Σε κανέναν δεν αρέσει να λαμβάνει εντολές χωρίς να γνωρίζει τον στόχο. Η εκπαίδευση και οι επεξηγήσεις για τους ανθρώπους στο αγρόκτημα είναι σημαντικές, έτσι ώστε όλοι να κατανοούν τον λόγο που εφαρμόζονται διαδικασίες βιοασφάλειας, ποιος είναι ο κίνδυνος και πώς να αποτρέψουν ενδεχόμενα περιστατικά.

4. Κρατήστε το απλό. Οι διαδικασίες και τα εγχειρίδια βιοασφάλειας πρέπει να είναι σαφή και αντικειμενικά. Για παράδειγμα, βάλτε πληροφορίες σε κουκκίδες. Μην διαχωρίζετε τις διαδικασίες παραγωγής και βιοασφάλειας. Να συμπεριλαμβάνετε πάντα τις διαδικασίες βιοασφάλειας όταν εκπαιδεύετε άτομα. Χρησιμοποιήστε χρώματα και σχήματα για να περιγράψετε τις διαδικασίες. Τα επεξηγηματικά βίντεο είναι επίσης εξαιρετικά εργαλεία.

5. Έλεγχος: Οι έλεγχοι είναι ευπρόσδεκτοι για να διασφαλιστεί ότι ακολουθούνται οι διαδικασίες και να εντοπιστούν ευκαιρίες για βελτίωση. Πραγματοποιήστε ελέγχους μέσω της παρατήρησης για να επαληθεύσετε αυτά τα σημεία. Οι έλεγχοι είναι επίσης εξαιρετικοί για την παρακολούθηση της εξέλιξης του αγροκτήματος, καθώς παρέχουν δεδομένα για την παρακολούθηση των εξελίξεων. Τέλος, οι έλεγχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση και την επιβράβευση των προσπαθειών των ανθρώπων.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: