Πώς να μειώσετε τον αριθμό των μη παραγωγικών ημερών μέσα από τη διαχείριση της σπερματέγχυσης

Η Julia Linck Moroni είναι ειδική της ΑΙΜ στην τεχνητή σπερματέγχυση σε παγκόσμιο επίπεδο και μέλος της παγκόσμιας ομάδας των υπηρεσιών της AIM τεχνητής σπερματέγχυσης. Η ομάδα υπηρεσιών τεχνητής σπερματέγχυσης παρέχει υποστήριξη στην αναπαραγωγή αρσενικών και θηλυκών ζώων σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Ως μη παραγωγική ημέρα (ΜΠΗ) ορίζεται κάθε ημέρα που μια χοιρομητέρα ή μια υποψήφια νεαρή χοιρομητέρα δεν κυοφορεί ή δεν θηλάζει. Η ΜΠΗ μειώνει τον αριθμό των πιθανών παραγωγικών ημερών, περιορίζοντας τον αριθμό των τοκετομάδων ανά έτος. Οι κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης αναπαραγωγής έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της του συνόλου των ζώων και να ελαχιστοποιήσουν τις μη παραγωγικές ημέρες.

Συμβουλές για τη μείωση του αριθμού των μη παραγωγικών ημερών με τη διαχείριση της σπερματέγχυσης:

1. Εξασφαλίστε την κατάλληλη έκθεση στον κάπρο και ανίχνευση του οίστρου αμέσως μετά τον απογαλακτισμό. Το διάστημα απογαλακτισμού έως την οχεία είναι βασικός μοχλός για την παραγωγικότητα. Οι χοιρομητέρες σε καλή σωματική κατάσταση θα πρέπει να βρίσκονται σε οίστρο 4 έως 6 ημέρες μετά τον απογαλακτισμό.

2. Εξασφαλίστε επαρκή πρόσληψη τροφής κατά την προηγούμενη γαλουχία και μετά τον απογαλακτισμό. Κατά τη διάρκεια αυτών των βασικών περιόδων, η πρόσληψη τροφής μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το πόσο σύντομα οι χοιρομητέρες επανέρχονται σε οίστρο και την ποιότητα των ωαρίων και των εμβρύων για τις επόμενες κυοφορίες.

3. Αναγνωρίστε τις επιστροφές το συντομότερο δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος οίστρου διεξάγεται γύρω στην 18η έως την 24η μέρα μετά την σπερματέγχυση ακολουθείται από διάγνωση εγκυμοσύνης με υπερήχους την 28η  έως την 35η  μέρα και μία εβδομάδα αργότερα. Μετά από αυτό, οι οπτικές επιθεωρήσεις των χοιρομητέρων θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικά.

4. Αναλύστε τακτικά τις επιστροφές οίστρου που καταγράφονται στις αναφορές. Αυτή η ενέργεια επιτρέπει τον προσδιορισμό ελαττωμάτων στις αναπαραγωγικές διαδικασίες και ευκαιρίες μείωσης των ΜΠΗ κατά την περίοδο μετά τον απογαλακτισμό.

5. Βελτιστοποιήστε την περίοδο από την άφιξη των θηλυκών μέχρι την πρώτη τους σπερματέγχυση. Εκτελέστε καλή έκθεση σε κάπρο για να εντοπίσετε τις πιο γόνιμες νεαρές χοιρομητέρες ώστε να γονιμοποιηθούνεντός της συνιστώμενης ηλικίας και βάρους για να αποφύγετε επιπλέον ΜΠΗ πριν από την πρώτη αναπαραγωγή.


Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: