Συμβουλές για τη μεταφορά και αποθήκευση δόσεων σπέρματος

Ο Raúl Gonzalez είναι ο διεθυντής της  Global AIM της Topigs Norsvin σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός και η ομάδα ειδικών του βοηθά παγκοσμίως τους πελάτες της, να έχουν την καλύτερη απόδοση στην αναπαραγωγή: εστιάζοντας στην ποιότητα του προϊόντος, την αποδοτικότητα και την εφαρμογή των διαδικασιών.

Τα σπερματοζωάρια των κάπρων χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και χαμηλή συγκέντρωση χοληστερόλης, γεγονός που τα καθιστά πιο ευαίσθητα σε βλάβες από αλλαγές θερμοκρασίας και οξειδωτικό στρες. Έτσι, ο χειρισμός και η διαχείριση του σπέρματος των κάπρων είναι ζωτικής σημασίας στην τεχνητή σπερματέγχυση. Αυτή η πτυχή δεν είναι ουσιαστική μόνο στη λήψη του σπέρματος: η σωστή μεταφορά, αποθήκευση και χειρισμός του σπέρματος στην μονάδα των χοιρομητέρων θα βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του σπέρματος και στη βελτίωση της αναπαραγωγικής απόδοσης.

Συμβουλές του Raúl για τη μεταφορά και αποθήκευση δόσεων σπέρματος:

1. Κατά τη μεταφορά, δεν είναι μόνο σημαντικός ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Οι δονήσεις πρέπει επίσης να ελαχιστοποιηθούν καθώς μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα του σπέρματος αυξάνοντας το οξειδωτικό στρες και το pH του.

2. Χρησιμοποιήστε σωστά τις ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης. Οι δόσεις δεν πρέπει να συνωστίζονται ή να στοιβάζονται και το ψυγείο αποθήκευσης πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα ώστε να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα. Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζεται. Τα συρμάτινα ράφια είναι πολύ χρήσιμα.

3. Λαμβάνετε υπόψη σας την παράδοση σπέρματος ως κρίσιμο σημείο. Το σπέρμα πρέπει να παραδοθεί απευθείας σε μονάδα ή χώρο αποθήκευσης με ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Η καλή επικοινωνία μεταξύ παραγωγού και της εταιρείας μεταφορών είναι απαραίτητη για την αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας κατά την παράδοση.

4. Προβλέψτε τα προβλήματα. Στο αγρόκτημα, το ψυγείο αποθήκευσης δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μεγάλες ποσότητες αμμωνίας, υγρασίας ή σκόνης. Συνδέστε το ψυγείο με ένα σταθεροποιητή τάσης ή γεννήτρια για να αποφύγετε τις επιζήμιες συνέπειες μιας διακοπής ρεύματος και ένα σύστημα συναγερμού για να γνωρίζετε όταν η θερμοκρασία δεν είναι σωστή.

5. Να είστε οργανωμένοι. Βεβαιωθείτε ότι η σειρά αποθήκευσης σπέρματος ανά παρτίδα είναι οργανωμένη σωστά στο ψυγείο αποθήκευσης και τα στοιχεία των δόσεων είναι  αναγνωρίσιμα. Χρησιμοποιήστε το σωστό αριθμό των δόσεων σπέρματος από το ψυγείο αποθήκευσης ανά πάσα στιγμή για να μειώσετε τον κίνδυνο περιττής και παρατεταμένης έκθεσης του σπέρματος σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email