Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣ ALPHA ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ TO ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΧΟΙΡΩΝ

Τον Ιούνιο του 2017, το νέο κέντρο ΤΣ της Norsvin Alpha στη Νορβηγία ξεκίνησε την παραγωγή, βοηθώντας στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης σπέρματος της Topigs Norsvin. Η ίδρυση αυτού του κέντρου ΤΣ αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου δικτύου διανομής του γενετικού μας υλικού Norsvin Landrace και Norsvin Duroc.

Το κέντρο γενετικής Alpha της Norsvin είναι το μεγαλύτερο του είδους του στη Σκανδιναβία. Η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή είναι 500.000 δόσεις σπέρματος ετησίως. Περίπου 340.000 δόσεις είναι για τη Νορβηγική αγορά και οι υπόλοιπες για εξαγωγές. Το κέντρο ΤΣ καλύπτει σε έκταση 4.000 τ.μ. Το κτίριο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα, και τα κελιά των κάπρων καταλαμβάνουν 6 mτο καθένα. Για λόγους υψηλής βιοασφάλειας, το νέο κέντρο ΤΣ βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή.

Υψηλά επίπεδα υγείας στο βουνό

Ο νέος σταθμός αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση των καλών επιπέδων υγείας της παραγωγής χοίρων στη Νορβηγία. Ένα νέο και μοντέρνο κέντρο τεχνητής αναπαραγωγής είναι επίσης σημαντικό για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης. Το σπέρμα εξάγεται επί του παρόντος σε ορισμένες χώρες από αυτές στις οποίες δραστηριοποιείται η Topigs Norsvin και η ζήτηση ολοένα και αυξάνεται. Η ευκαιρία για επέκταση είναι τεράστια: κάθε χρόνο περισσότερα από 110 εκατομμύρια παχυνόμενοι χοίροι παράγονται με τη χρήση του γενετικού υλικού της Topigs Norsvin. Το εξαιρετικό επίπεδο κτηνοτροφίας και υγείας των ζώων στη Νορβηγία, σε συνδυασμό με την κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο γενετική, αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εξαγωγή γενετικών προϊόντων.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email