ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αποδόσεων της νέας χοιρομητέρας TN70 στην Ελλάδα και Κύπρο

Το τελευταίο τρίμηνο (Q3, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018) ήταν κρίσιμο για την μελλοντική πορεία της ΤΝ70  στην ζώνη ευθύνης της Topigs Norsvin Hellas, καθώς ολοκληρώθηκε μια πρώτη έρευνα για την συγκριτική αξιολόγηση των αναπαραγωγικών αποδόσεων της νέας χοιρομητέρας TN70. ΟΙ χοιρομητέρες της γενετικής αυτής γραμμής δοκιμάστηκαν πλέον, ακόμη και σε συνθήκες υψηλών τοπικών θερμοκρασιών που επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή μας. Παρόλα ταύτα, οι χοιρομητέρες της Topigs Norsvin ΤΝ70 επέδειξαν ακόμη μια φορά ότι το θερμοανθεκτικό γονίδιο που κληρονομούν  από τη γραμμή της μητέρας τους, GPS Large White της γραμμής A, συμβάλλει ώστε η χοιρομητέρα  ΤΝ70 να έχει ικανοποιητική λήψη τροφής, ακόμη και στις δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος του συγκεκριμένου χώρου και χρόνου που πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Επέδειξαν άριστη μητρική συμπεριφορά και συγκριτικά υψηλότερους αναπαραγωγικούς δείκτες.

Η έρευνα έλαβε χώρα σε 7 εκτροφές σε Ελλάδα  και  Κύπρο, και αφορούσε σε συνολικό αριθμό 358 τοκετών. Για τη συγκριτική αξιολόγηση 2017/2018, η βάση δεδομένων μας συντάχθηκε  μέσω του προγράμματος διαχείρισης χοιροστασίου Farm Software, με τις δυο ερευνητικές ομάδες να είναι  α)  το υφιστάμενο γενετικό υλικό (χοιρομητέρες Τ40,ΤΝ60,Τ20) της Topigs Norsvin και β) χοιρομητέρες ΤΝ70.

Στις εκτροφές που έλαβε χώρα η έρευνα, παρατηρήθηκε βελτίωση όλων των αναπαραγωγικών παραμέτρων στους τοκετούς που μελετήθηκαν (χοιρομητέρες 1ου και 2ου κύκλου), με τελικό αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση +0,82 στα απογαλακτισμένα χοιρίδια / τοκετό σε σύγκριση με το υφιστάμενο γενετικό υλικό (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Συγκριτικά αποτελέσματα τοκετών χοιρομητέρων προηγούμενου γενετικού υλικού με τη νέα χοιρομητέρα ΤΝ70
Κύκλος  1-2Διαφορά
Υφιστάμενογενετικό υλικόTN70
Συνολ. Γεννημένα13,914,45+0,55
Γεννημένα Ζωντανά12,9813,74+0,76
Γεννημ. Νεκρά1,10,8– 0,30
Θνησιμότητα τοκετού10,826,47-4,34
Απογ/να/ τοκετό11,5   12,32+0,82
Διάρκεια γαλουχίας27,1625,97-1,2

Αν και δε συμπεριλαμβανόταν στα μεγέθη που μετρήθηκαν,  ήταν προφανής και η σημαντική διαφορά βάρους γέννησης: τα χοιρίδια TN70 γεννήθηκαν 150 – 200 γραμμάρια βαρύτερα και πιο ομοιόμορφα (εκτίμηση των χοιροτρόφων) ακόμη και όταν το μέγεθος της τοκετοομάδας ήταν μεγαλύτερο  από 17.

Όλες οι μονάδες που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν ότι ένα επιπλέον πλεονέκτημα των χοιρομητέρων TN70 είναι ότι τα χοιρίδια είχαν μεγαλύτερη αύξηση βάρους μέχρι τον απογαλακτισμό: «Κατά μέσο όρο ήταν πιο βαριά  από τα χοιρίδια των υπολοίπων χοιρομητέρων». Ένα άλλο σχόλιο τους είναι: «Η συμπεριφορά των  χοιρομητέρων κατά την τεχνητή σπερματέγχυση ήταν πολύ καλή, δείχνοντας έναν ιδιαίτερα εμφανή και έντονο οίστρο ακόμη και κατά την καλοκαιρινή περίοδο».

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του Διευθυντή παραγωγή της Neoborn Biotec και  Μάνατζερ της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης κ. Ανδρέα Σίκκη που δηλώνει:  «Αυτή είναι η μελλοντική χοιρομητέρα στην περιοχή μας! Δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό για τις αποδόσεις της. Έχω μείνει έκπληκτος από την συνολική απόδοση της, αλλά συμβουλεύω τους συνάδελφους πως το συγκεκριμένο ζώο απαιτεί προσοχή για μια ορθολογική διατροφή και άριστη προετοιμασία της πριν το τοκετό».

Τέλος, οι συνεργάτες μας που ήδη χρησιμοποιούν την TN70 αναφέρουν βελτιώσεις τόσο στις αποδόσεις των παχυνόμενων χοίρων όσο και στην ποιότητα των σφαγίων και των τεμαχίων κρέατος.

Για το συγκεκριμένο θέμα όμως,  θα επανέλθουμε εκ νέου με ένα εξειδικευμένο έντυπο τύπου.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email