50 εκατομμύρια χοίροι στο Pigbase

Pigbase, η βάση δεδομένων γενετικής της Topigs Norsvin, περιέχει πλέον δεδομένα από περισσότερα από 50 εκατομμύρια χοίρους αναπαραγωγής.

Το 50 εκατομμυριοστό γουρούνι στην Pigbase, ένα θηλυκό γραμμής Z που ονομάστηκε Mitzi, γεννήθηκε τον Φεβρουάριο στην μονάδα υποπυρήνα Snider Farms στο Μίσιγκαν,των ΗΠΑ. Η γραμμή Z είναι μία από τις γραμμές που αποτελούν τη βάση για τη χοιρομητέρα TN70.

Η Pigbase συνδέει τις φάρμες αναπαραγωγής της Topigs Norsvin μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι έναν μεγάλο πληθυσμό από χοίρους αναπαραγωγής. Αυτό καθιστά δυνατή την επίτευξη υψηλής γενετικής προόδου και την ταχεία διάδοση της στον κόσμο και στους πελάτες μας. Η βάση Pigbase περιέχει δεδομένα χοίρων που συγκεντρώθηκαν σε μονάδες πυρήνων, εμπορικές μονάδες και σφαγεία. Περιέχει επίσης γονιδιωματικά δεδομένα και δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από σαρώσεις αξονικής τομογραφίας και άλλα καινοτόμα πρωτόκολλα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα επιλογής και έρευνά μας.

Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για το Pigbase.

http://www2.topigsnorsvin.com/pigbasefacts

Γράφημα Pigbase

Φτιάξαμε μια γραφική απεικόνιση πληροφοριών που εξηγεί τη βάση Pigbase. Αυτή η γραφική απεικόνιση πληροφοριών περιέχει τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα και επίσης μερικά ενδιαφέροντα βασικά στοιχεία που δείχνουν πόσο μοναδική και ολοκληρωμένη είναι η βάση δεδομένων επιλογής μας.

Ο Brent McGhan (αριστερά) και ο John Guikema της Snider Farms με την Mitzi το 50ο εκατομμυριοστό γουρούνι της Pigbase.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: