Η αναβαθμισμένη δομή αναπαραγωγής του ερευνητικού κέντρου Delta Canada φέρνει επιπλέον προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας

Το ερευνητικό κέντρο Delta Canada είναι ένα κέντρο δοκιμών των παραγωγικών αποδόσεων της Topigs Norsvin. Είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία καταγραφής της ημερήσιας κατανάλωσης τροφής, σάρωση με ΑΤ( αξονικό τομογράφο), καραντίνα για τα νεογέννητα και καραντίνα στην ΤΣ. Το κέντρο Delta Canada αποτελεί μέρος μιας συνολικής αναβάθμισης της δομής αναπαραγωγής υψηλής υγείας ΕΕΠ  SPF (Ελεύθερη ειδικών παθογόνων) για την γραμμή TN Tempo και την γραμμή Z στη Βόρεια Αμερική. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση οδηγεί σε 50% αύξηση της γενετικής προόδου.

Το κέντρο δοκιμών παραγωγικών αποδόσεων Delta Canada στο Woodlands, της Manitoba είναι το κεντρικό σημείο μιας νέας αναπαραγωγικής δομής της σειράς πάχυνσης TN Tempo και της σειράς Ζ, της μητρικής σειράς της χοιρομητέρας TN70. Πρόκειται για ένα κέντρο διπλάσιο σε μέγεθος του σταθμού δοκιμών Delta στη Νορβηγία, το οποίο χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της σειράς πάχυνσης Norsvin Duroc και στη σειρά Norsvin Landrace, το οποίο είναι η πατρική σειρά για την TN70. Μαζί με την υπόλοιπη αναβαθμισμένη δομή αναπαραγωγής στον Καναδά, η Delta Canada προσφέρει επιπλέον προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.

Κεντρικές δοκιμές

Το Delta Canada είναι μια περιοχή δοκιμών χωρητικότητας 2600 χοίρων που ελέγχει κεντρικά τους νεαρούς κάπρους που γεννιούνται στις μονάδες πυρήνα εντός της αναπαραγωγικής δομής του Delta Canada.

Οι κεντρικές δοκιμές είναι πιο αποτελεσματικές, ομοιόμορφες και ακριβείς. Οι κάπροι ελέγχονται στο ίδιο περιβάλλον και υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι κεντρικές δοκιμές καθιστούν επίσης δυνατή την εισαγωγή νέων φαινοτυπικών υψηλών τεχνολογιών , όπως η σάρωση με ΑΤ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η επιλογή καλύτερων κάπρων για το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης και τους πελάτες μας.

Κάθε χρόνο, πάνω από 38.000 νεαροί κάπροι γεννιούνται στις μονάδες πυρήνα της αναπαραγωγικής δομής του κέντρου Delta Canada. Τελικά, μόνο οι καλύτεροι 50-70 κάπροι ανά γραμμή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της επόμενης γενιάς στις ομάδες των πυρήνων.

Σάρωση ΑΤ (αξονικός τομογράφος)

Από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του σταθμού δοκιμών Delta Canada είναι η σάρωση με ΑΤ. Η Topigs Norsvin είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία γενετικής χοίρων στον κόσμο που χρησιμοποιεί σάρωση ΑΤ σε μεγάλη κλίμακα σε ζώντα ζώα. Με την  σάρωση ΑΤ πολλά χαρακτηριστικά μπορούν να μετρηθούν σε ζωντανό χοίρο. Τα παραγόμενα δεδομένα είναι πολύ ακριβή και οδηγούν σε πιο αξιόπιστες αναπαραγωγικές αξίες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη γενετική πρόοδο και καλύτερα προϊόντα.

Η σάρωση με ΑΤ προσφέρει νέες δυνατότητες όπως η μέτρηση της πραγματικής σύστασης του σφαγίου σε ζώντα ζώα. Αυτό βελτιώνει την ακρίβεια επιλογής για θέματα όπως η απόδοση σε τεμάχια. Η ΑΤ επιτρέπει επίσης την επιλογή χοίρων που είναι λιγότερο επιρρεπείς στην οστεοχόνδρωση, γεγονός που βελτιώνει την επιλογή για ευρωστία και ανθεκτικότητα.

Μέρος μιας αναβαθμισμένης υποδομής

Το ερευνητικό κέντρο Delta Canada είναι μόνο ένα τμήμα μιας μεγαλύτερης αναπαραγωγικής δομής που έχει δημιουργήσει η Topigs Norsvin στον Καναδά για να ενισχύσει τη γενετική πρόοδο. Άλλα βασικά στοιχεία αυτής της νέας αναπαραγωγικής δομής είναι οι μονάδες πυρήνα στην περιοχή γύρω από το κέντρο Delta Canada. Τα ζώα πυρήνα της σειράς TN Tempo διπλασιάστηκαν πρόσφατα σε 1000 χοιρομητέρες προγιαγιάδες  και ο πληθυσμός των προγιαγιάδων της γραμμής Ζ στον Καναδά επεκτάθηκε πρόσφατα σε 2000 χοιρομητέρες. Αυτοί οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί πυρήνα καθιστούν δυνατή την αύξηση της έντασης επιλογής.

Στοιχεία από εμπορικές εκμεταλλεύσεις

Εκτός από τις μονάδες πυρήνα, οι εμπορικές φάρμες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη συλλογή δεδομένων για τους υπολογισμούς της αναπαραγωγικής αξίας. Με το (CCPS), το οποίο σημαίνει Συνδυασμένη Επιλογή Διασταυρωμένων και Καθαρόαιμων (Combined Crossbred and Purebred Selection), συγκεντρώνονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων γενετικής απόδοσης από εμπορικές εκμεταλλεύσεις. Οι συνθήκες στις εκμεταλλεύσεις αυτές είναι συγκρίσιμες με εκείνες των εκμεταλλεύσεων των πελατών μας. Αυτά τα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για το πρόγραμμα επιλογής επειδή εισάγουν τις αποδόσεις από αγροκτήματα όπου η γενετική πρέπει να αποδείξει την αξία της. Αυτό βελτιώνει την αξιοπιστία των τιμών αναπαραγωγής για τις αποδόσεις των διασταυρωμένων χοίρων.

Πληροφορίες γονιδιώματος και σφαγίων

Η γονοτύπηση  είναι ένα βασικό στοιχείο στη γενετική των χοίρων στις μέρες μας. Περίπου 35.000 ζώα ετησίως (νεαροί κάπροι και νεαροί θηλυκοί χοίροι) γονοτυπούνται στο κέντρο Delta Canada. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες δεδομένων σχετικά με τον γονότυπο των χοίρων που χρησιμοποιούνται στην επιλογή και τον υπολογισμό των τιμών αναπαραγωγής. Αυτό διευκολύνει την επιλογή δύσκολων στην μέτρηση χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών που δεν μπορούν να μετρηθούν στους υποψήφια προς επιλογή ζώα, όπως η γενετική προδιάθεση για γονιμότητα στους κάπρους.

Το πρόγραμμα επιλογής της Topigs Norsvin εξετάζει επίσης τη ποιότητα του κρέατος και του σφαγίου. Επομένως ένα ειδικό εργαστήριο κρέατος αποτελεί μέρος της δομής αναπαραγωγής. Στο εργαστήριο αυτό διεξάγονται αναλύσεις σχετικά με την ποιότητα του κρέατος όπως η απώλεια νερού, το ενδομυϊκό λίπος και το χρώμα. Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την επιλογή ποιοτικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος.

50% αύξηση της γενετικής προόδου

Το κέντρο Delta Canada καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία της νέας δομής αναπαραγωγής έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη γενετική πρόοδο άνω του 50%. Αυτό καθιστά δυνατή την ταχύτερη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις της αγοράς σε επίπεδο πελατών. Οι πελάτες σε όλες τις ηπείρους θα επωφεληθούν από την ταχεία και αποτελεσματική διανομή του ανώτερου γενετικού υλικού του κέντρου Delta Canada.

Καθώς η γενετική πρόοδος είναι ταχύτερη με τη νέα δομή αναπαραγωγής, η γρήγορη απόκτηση της νέας γενιάς χοίρων από τους πελάτες μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Χάρη στην κεντρική τοποθεσία του κέντρου ΤΣ και το SPF υψηλό επίπεδο υγείας  των δομών μας, μπορούμε να διανείμουμε ταχέως και αποτελεσματικά την τελευταία λέξη στη γενετική χοίρων σε όλο τον κόσμο.

πίσω

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email