Σάρωση με Αξονικό Τομογράφο των πρώτων κάπρων στο ερευνητικό κέντρο Delta Canada

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του  2018, σαρώθηκαν οι πρώτοι κάπροι με ΑΤ στο ερευνητικό κέντρο Delta Canada. Οι κάπροι αυτοί είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι από την πρώτη ομάδα των κάπρων της σειράς TN Tempo που στεγάζονται σε αυτή τη νέα εγκατάσταση της Topigs Norsvin στο Woodlands Manitoba του Καναδά. Η σάρωση με ΑΤ αυτών των κάπρων σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της Topigs Norsvin. Από τώρα και στο εξής, περίπου 8500 κάπροι ετησίως θα σαρώνονται με ΑΤ,  5.000 στο κέντρο Delta Canada και 3.500 στο κέντρο Delta Norway.

Η αξονική τομογραφία είναι ένα φαινοτυπικό εργαλείο επόμενης γενιάς και προσφέρει πληθώρα ευκαιριών για εταιρείες γενετικής χοίρων. Η Topigs Norsvin είναι η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποιεί σάρωση ΑΤ σε αυτή την κλίμακα. Με τη σάρωση ΑΤ, η σκελετική δομή και η σύνθεση του σφάγιου μπορούν να βελτιωθούν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ταχύτερη γενετική πρόοδο και τη δυνατότητα επιλογής για γνωρίσματα που ήταν προηγουμένως δύσκολα ή αδύνατο να εισαχθούν σε πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Οι πρώτοι χοίροι που σαρώθηκαν με ΑΤ θα μεταφερθούν στους πελάτες της Βόρειας Αμερικής και του υπόλοιπου κόσμου τις επόμενες εβδομάδες.

Σχετικά με την Topigs Norsvin:

Η εταιρεία γενετικής χοίρων Topigs Norsvin είναι γνωστή για την καινοτόμο προσέγγισή της στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τη συνεχή εστίαση της στην οικονομικά αποδοτική παραγωγή χοίρων. Η έρευνα, η καινοτομία και η διάδοση της γενετικής βελτίωσης είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της εταιρείας. Η συνεχής και ισχυρή βελτίωση των προϊόντων επιτρέπει στους πελάτες να επιτύχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην παραγωγή τους.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email