ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΙΡΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ PRRS / ΣΑΑΣΧ

Το PRRS / ΣΑΑΣΧ θεωρείται η πιο δαπανηρή ασθένεια στους χοίρους. Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στην οικονομική σημασία του PRRS / ΣΑΑΣΧ. Το PRRS / ΣΑΑΣΧ μπορεί να επηρεάσει τους χοίρους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, είναι δύσκολο να ελεγχθεί και δεν υπάρχει επί του παρόντος αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου του.

Ορισμένοι χοίροι και κάποιες συγκεκριμένες φυλές  φαίνεται ότι ανταπεξέρχονται καλύτερα στο PRRS / ΣΑΑΣΧ συγκριτικά με άλλους. Οι γονιδιωματικές περιοχές ή χρωμοσωμικά τμήματα που σχετίζονται με το φορτίο του ιού και την αύξηση του βάρους μετά την μόλυνση ταυτοποιήθηκαν, με διεξαγωγή μιας μελέτης συσχέτισης σε όλο το γονιδίωμα, η οποία συνδυάζει τη γενετική πληροφορία με χαρακτηριστικά για την αναγνώριση των χρωμοσωμικών περιοχών που σχετίζονται με το προς μελέτη χαρακτηριστικό.

Η Topigs Norsvin εφάρμοσε επιλογή για αυξημένη φυσική αντίσταση στο PRRS / ΣΑΑΣΧ  χρησιμοποιώντας τη σημειακή μετάλλαξη (SNP) WUR στην εκτιμώμενη αναπαραγωγική αξία.  Η WUR είναι ένας γενετικός δείκτης για ένα σημαντικό γονίδιο που σχετίζεται με τη φυσική αντίσταση στο PRRS / ΣΑΑΣΧ.

Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι οι χοίροι με ευνοϊκό γονότυπο WUR ήταν πιο ανθεκτικοί στο PRRS / ΣΑΑΣΧ ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου φορτίου του ιού και της μεγαλύτερης ημερήσιας αύξησης βάρους κατά την πρόκληση με τον ιό. Αυτό σημαίνει ότι οι χοίροι με τον ευνοϊκό γονότυπο ήταν σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν τη μόλυνση, μειώνοντας έτσι τις συνολικές οικονομικές επιπτώσεις της ασθένειας.

Η εφαρμογή της γενετικής επιλογής για αυξημένη αντοχή στο PRRS / ΣΑΑΣΧ  στο πρόγραμμα της Topigs Norsvin παρουσιάζει μια φυσική και άμεσα διαθέσιμη στρατηγική ελέγχου της πιο δαπανηρής νόσου των χοίρων στον κόσμο. Με την ενσωμάτωση του γονότυπου WUR SNP στο πρόγραμμα αναπαραγωγής, η Topigs Norsvin εισήγαγε έναν αποτελεσματικό αμυντικό μηχανισμό κατά αυτής της οικονομικά σημαντικής ασθένειας.

Η Topigs Norsvin συνεχίζει να επενδύει στην αναπαραγωγή χοίρων με φυσική αντοχή σε συγκεκριμένες ασθένειες όπως το PRRS, καθώς και στην γενικότερη αντίσταση των χοίρων απέναντι σε ασθένειες. Αυτό θα οδηγήσει σε υγιέστερους χοίρους και πιο βιώσιμη παραγωγή χοίρων.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email