ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ : Ο TN TEMPO ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ PRRS

Σε μια ανεξάρτητη δοκιμή που διεξήγαγε ένας μεγάλος παραγωγός χοιρινού κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρατήρησε ότι τα παράγωγα της σειράς της Topigs Norsvin TN Tempo είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τα παράγωγα του κορυφαίου κάπρου στην αμερικανική αγορά. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα παράγωγα του TN Tempo είχαν καλύτερη ημερήσια αύξηση βάρους και του δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής(FCR), καθώς και σημαντικά υψηλότερο ποσοστό βιωσιμότητας , με αποτέλεσμα περισσότερους εμπορεύσιμους χοίρους στην αγορά. Αυτό οδήγησε σε ένα οικονομικό πλεονέκτημα ύψους  8 € ή  9 $ ανά παχυνόμενο χοίρο σε σύγκριση με τον ανταγωνιστή.

Τα αποτελέσματα από αυτή τη μελέτη υπογραμμίζουν τις εξαιρετικές ιδιότητες των παραγώγων του ΤΝ Tempo και έχουν “επιλεγεί για δύσκολες συνθήκες”. Η φυσική ευρωστία, η ομοιομορφία και ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης  των χοίρων της γραμμής TN Tempo περιγράφουν υγιέστερους χοίρους με ευζωία και λιγότερη εξάρτηση από τα αντιβιοτικά. Αυτοί οι χοίροι είναι εύκολοι στη διαχείριση  οδηγούν σε αυξημένη αποδοτικότητα και κερδοφορία.

Απόδοση από τον απογαλακτισμό έως την πάχυνση της γραμμής της Topigs Norsvin TN Tempo έναντι  του τωρινού ηγέτη στην αγορά των ΗΠΑ κάτω από συνθήκες πρόκλησης με PRRS
Τωρινός ηγέτης στην αγορά των ΗΠΑTN Tempo της Topigs Norsvin
Αριθμός χοίρων729730
Βάρος απογαλακτισμού (kg) [lbs]6,2 [13,7]6,2 [13,7]
Βάρος αγοράς (kg) [lbs]122,4 [269,9]124,7 [275,0]
Μέση ημερήσια αύξηση βάρους (g/η) [lbs/ημέρα]718 [1,58]771 [1,70]
Μέρες διατροφής164158
Δείκτης μετατρεψιμότητας (FCR)2,452,39
% χοίρων που πουλήθηκαν74,284,6
Άπαχο κρέας %55,955,9
Διαφορά στην προστιθέμενη αξία ανά χοίρο+ 8,15 €+ 9,23 $

Κάντε κλικ για περισσότερα σχετικά με τη γραμμή TN Tempo

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email