Παρακολουθήστε το νεότερο βίντεο της Topigs Norsvin «Επιλογή για απόδοση ευγενών τεμαχίων σφάγιου».

Μάθετε για τη νεότερη καινοτομία μας: προχωρημένη επιλογή για αποδόσεις ευγενών τεμαχίων σφάγιων με δεδομένα σάρωσης CT . Αυτό φέρνει υψηλότερη τιμή σφάγιου για τις εφοδιαστικές αλυσίδες χοιρινού κρέατος.  Έτσι συμβάλλουμε στην επιτυχία των πελατών μας.

https://topigsnorsvin.com/news-tn1/topigs-norsvin-newest-video-selection-for-primal-yields/

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email