TN Pietrain

TN Pietrain

Ο TN Pietrain είναι κάπρος κατάλληλος για χοιροτροφικές επιχειρήσεις που προμηθεύουν εμπόρους κρέατος τους οποίους ενδιαφέρει η πολύ καλή διάπλαση σφάγιου και το υψηλό ποσοστό σε κρέας.

  • Άριστη ποιότητα σφάγιου, χαμηλό ραχιαίο λίπος και μεγάλο βάθος ραχιαίου μυός.
  • Πολύ καλή εκμετάλλευση της τροφής
  • Καλή ομοιομορφία
  • Καλή ποιότητα κρέατος
  • Δυνατά και εύρωστα χοιρίδια, χαμηλή θνησιμότητα
  • Αποτελεσματική παραγωγή