Η πλέον καινοτόμος εταιρεία γενετικής χοίρων στον κόσμο

Progress in Pigs. Every day.

Η Topigs Norsvin είναι η κορυφαία εταιρεία γενετικής χοίρων,αναγνωρισμένη για τις καινοτόμες λύσεις γενετικής για οικονομικά αποδοτική παραγωγή χοίρων.

Η έρευνα, η καινοτομία και η ταχεία διάδοση της γενετικής βελτίωσης είναι οι θεμέλιοι λίθοι της εταιρείας μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να βοηθούμε τους πελάτες μας να επιτύχουν αποτελεσματικότητα στην παραγωγή, στην ποιότητα του κρέατος, στην ευρωστία και την υγεία των ζώων και στην υψηλή παραγωγικότητα.

Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό περιοδικό μας