Οι 5 τομείς εστίασής μας

Η Topigs Norsvin είναι πολλά περισσότερα από κορυφαία γενετική. Με ένα ολοκληρωμένο τμήμα διεθνούς έρευνας και μια ομάδα τεχνικών υπηρεσιών, οι πελάτες μας μπορούν να επιλέγουν τεχνογνωσία και υποστήριξη αιχμής, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις. Παρέχουμε γρήγορα και αποτελεσματικά την καλύτερη διαθέσιμη γενετική και βοηθάμε τους πελάτες μας να επωφεληθούν τα μέγιστα από τα προϊόντα μας.

Οι ομάδες έρευνας και τεχνικών υπηρεσιών της Topigs Norsvin εργάζονται σε πέντε πλατφόρμες:

Γενετική και γονιδιωματική

Η πλατφόρμα γονιδιωματικής και γενετικής υλοποιεί και ενσωματώνει τις εξελίξεις της γενετικής βελτίωσης. Χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως η γονιδιωματική, η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στις μηχανές και τα βελτιωμένα στατιστικά μοντέλα επιταχύνει τη γενετική πρόοδο. Οι διαχειριστές του προγράμματος γενετικής βελτίωσης εφαρμόζουν τις καλύτερες στρατηγικές γενετικής, τόσο στις μονάδες-πυρήνες μας, όσο και στις εκτροφές των συνεργατών μας.

Ευρωστία και ευζωία

Το ερευνητικό πρόγραμμα για την ευρωστία και ευζωία συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή εύρωστων χοίρων που αποδίδουν χωρίς αποκλίσεις στην παραγωγή. Χοίρων που ανταποκρίνονται σε κάθε αντιξοότητα. Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ευζωίας είναι ένας από τους στόχους μας. Οι κτηνίατροί μας συμβουλεύουν τους παραγωγούς και συνεργάτες μας σε θέματα βιοασφάλειας ώστε να συνδράμουν στη διαδικασία διάδοσης της γενετικής.

Αναπαραγωγή

Σε αυτήν την πλατφόρμα, οι ερευνητές μας εξελίσσουν και ενσωματώνουν την τεχνογνωσία στη γονιμότητα του αρσενικού και του θηλυκού. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης συμβουλεύει για τις καλύτερες πρακτικές στη γονιμότητα σε επίπεδο εκτροφής. Αυτό οδηγεί στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διάδοση γενετικού υλικού υψηλής αξίας και σε καλύτερα αποτελέσματα γονιμοποίησης. Συμβάλλει επίσης, ώστε τα κέντρα Τ.Σ. να είναι πιο αποδοτικά και να εστιάζουν στην ποιότητα.

Ποιότητα κρέατος και σφάγιου

Η πλατφόρμα ποιότητας κρέατος και σφάγιου συνεισφέρει στην ασφαλή και αποτελεσματική παραγωγή εύγευστου χοιρινού κρέατος. Αυτό σημαίνει βελτίωση στο ποσοστό άπαχου κρέατος και στην ποιότητα και ποσότητα των ευγενών τεμαχίων κρέατος στο σφάγιο. Η ομάδα τεχνικών συμβούλων αναπτύσσει και διαδίδει την τεχνογνωσία. Παρέχει λύσεις σε κάθε πρόκληση που εγκύπτει σε σφαγεία, τεμαχιστήρια, τυποποιητήρια και σημεία πώλησης.

Ζωοτροφές και αποδοτικότητα ζωοτροφών

Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης για την πλατφόρμα ζωοτροφών και διατροφής εξελίσσει τον καταρτισμό σιτηρεσίων και νέες στρατηγικές διατροφής. Τα παραδοτέα της είναι εγχειρίδια διατροφής για τις διάφορες γενετικές γραμμές και διασταυρώσεις. Οι ερευνητές εστιάζουν στην εξέλιξη ιδανικών μοντέλων πρόσληψης τροφής και ανάπτυξης. Αναπτύσσουν εργαλεία για την επιτάχυνση της γενετικής προόδου στον τομέα της εκμετάλλευσης της τροφής.

Γενετική & Γονιδιωματική
Η πλατφόρμα γονιδιωματικής και γενετικής πραγματοποιεί κι εφαρμόζει βελτιώσεις της αναπαραγωγής. Η χρήση κι ανάπτυξη των πιο σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η γονιδιωματική, η μηχανική εκμάθηση και τα βελτιωμένα στατιστικά μοντέλα ενισχύουν τη γενετική πρόοδο. Οι διαχειριστές των προγραμμάτων αναπαραγωγής εφαρμόζουν τη βέλτιστη στρατηγική αναπαραγωγής σε φάρμες- πυρήνες και στις φάρμες των πελατών.

Ευρωστία & Καλή μεταχείριση των ζώων
Το πρόγραμμα έρευνας σχετικά με την ευρωστία και την καλή μεταχείριση των ζώων συνεισφέρει στην αναπαραγωγή εύρωστων χοίρων που λειτουργούν χωρίς πτώσεις στην αναπαραγωγή. Οι χοίροι μπορούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις. Η επίτευξη καλύτερης μεταχείρισης των ζώων είναι ένας από τους στόχους. Οι κτηνίατροί μας συμβουλεύουν τους παραγωγούς και λοιπούς συνεργάτες σχετικά με την υγεία και τη βιοασφάλεια και διευκολύνουν τη διαδικασία γενετικής διάδοσης.

Αναπαραγωγή
Στην πλατφόρμα αυτή, οι ερευνητές μας αναπτύσσουν και συγκεντρώνουν γνώσεις σχετικά με τη γονιμότητα των αρσενικών και των θηλυκών. Η ομάδα των τεχνικών υπηρεσιών συμβουλεύει σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη γονιμότητα στα αγροκτήματα. Αυτό οδηγεί σε πιο αποτελεσματική και ταχύτερη κατανομή ανώτερων γονιδίων και καλύτερα αποτελέσματα γονιμότητας. Αυτό επίσης βοηθά τα κέντρα AI να είναι αποδοτικά και προσανατολισμένα προς την ποιότητα.

Ποιότητα Κρέατος & Σφάγιου
Η πλατφόρμα ποιότητα κρέατος και σφάγιου συνεισφέρει στην ασφαλή κι αποδοτική παραγωγή νόστιμου χοιρινού κρέατος. Αυτό σημαίνει βελτίωση της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας και της ποιότητας και του αριθμού των πολύτιμων τεμαχίων από τα σφάγια. Η ομάδα τεχνικών υπηρεσιών αναπτύσσει και μοιράζεται γνώσεις. Προσφέρουν λύσεις για προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σφαγεία, οι επεξεργαστές, συσκευαστές και λιανοπωλητές.

Ζωοτροφές & Αποδοτικότητα ζωοτροφών
Η ομάδα τεχνικών υπηρεσιών της πλατφόρμας ζωοτροφών και διατροφής αναπτύσσει παρασκευάσματα ζωοτροφών και στρατηγικές διατροφής. Τα προφανή προϊόντα είναι εγχειρίδια ζωοτροφών για διαφορετικές γραμμές και διασταυρώσεις. Οι ερευνητές επικεντρώνονται στην ορθή μοντελοποίηση του βάρους και την ανάπτυξη πρόσληψης τροφής. Αναπτύσσουν εργαλεία για την αύξηση της γενετικής προόδου στην αποδοτικότητα των ζωοτροφών.