Πολιτική Ιδιωτικότητας και Cookies

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Cookies της Topigs Norsvin 

Η τελευταία ενημέρωση αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικότητας και Cookies έγινε την 1η Μαρτίου 2022. 

Εμείς (η εταιρεία ‘Topigs Norsvin’ ή ‘εμείς’ ή ‘δική μας’) σεβόμαστε πολύ και εκτιμούμε την ιδιωτικότητά σας. Σε αυτή την Πολιτική Ιδιωτικότητας και Cookies περιγράφονται ποιες πληροφορίες μαζεύουμε για σας όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους μας και τις σχετικές μ’ αυτούς υπηρεσίες. 

Πεδίο εφαρμογής και αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας 
Με τη χρήση των ιστοχώρων μας και τις σχετικές μ’ αυτούς υπηρεσίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να μαζέψουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να γνωστοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως περιγράφεται σε αυτή την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Σε αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας περιγράφουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επικοινωνείτε με άλλο τρόπο μαζί μας, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας και Cookies ισχύει για όλα τα τμήματα των από την εταιρεία Topigs Norsvin διαχειριζομένων ιστοχώρων καθώς και για την αλληλογραφία που έχετε μαζί μας. 

Ιδιωτικότητα 

Πώς μαζεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας; 
Μαζεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις πιο κάτω περιστάσεις: 

 1. Όταν προσκομίζετε σε εμάς απευθείας τα προσωπικά δεδομένα σας, για παράδειγμα όταν γίνεστε συνδρομητής του ενημερωτικού δελτίου μας ή άλλης δημοσίευσής μας, ή όταν εγγραφείτε για μια εκδήλωση· 
 2. Όταν επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας· 
 3. Όταν χρησιμοποιείτε τα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσής μας. 
 4. Όταν είμαστε σε επαφή, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Μαζεύουμε τα πιο κάτω προσωπικά δεδομένα: 

 • Δεδομένα που μαζεύουμε αυτόματα: 
  Όταν επισκεφτείτε και/ή χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους μας, τότε μαζεύουμε αυτόματα τις πληροφορίες που προσκομίζονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, από την κινητή συσκευή σας ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή μέσω της οποίας λαμβάνετε πρόσβαση στους ιστοχώρους μας. Αυτά τα δεδομένα μαζεύονται με τη βοήθεια των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη χρήση των cookies σας παραπέμπουμε στην ενότητα περί των Cookies. Οι πληροφορίες που μαζεύονται αποτελούνται από τα ακόλουθα: 
  • πληροφορίες για τον πλοηγητή (browser) σας· 
  • διάρκεια της επίσκεψής σας· 
  • ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί· 
  • συνδέσεις που έχετε επιλέξει· 
  • πληροφορίες για τη σύνδεσή σας, όπως είναι η διεύθυνση IP σας. 

 

 • Προσωπικά δεδομένα που προσκομίζετε εσείς (όπως όταν επιθυμείτε συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μας, ή όταν μας στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 
  • όνομα· 
  • διεύθυνση· 
  • ταχυδρομικός κώδικας· 
  • τόπος κατοικίας· 
  • χώρα· 
  • αριθμός (κινητού) τηλεφώνου· 
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· 
  • άλλες πληροφορίες. 

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας: 
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας στηριζόμενοι στις πιο κάτω νόμιμες βάσεις: 

A.         στο πλαίσιο εφαρμογής κάποιας σύμβασης (για παράδειγμα, η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μας)· 

B.         στο πλαίσιο των νόμιμων συμφερόντων μας, μεταξύ άλλων για σκοπούς μάρκετινγκ· 

Γ.         στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας στηριζόμενοι στις εξής νόμιμες βάσεις: 

Νόμιμες βάσεις: 

Σκοπός: 

 

 

 

Για σκοπούς επικοινωνίας: 

Α ή Β 

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε σχετικό περιεχόμενο. 

Β 

Για να σας προσεγγίσουμε για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. 

Α, Β ή Γ 

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων ή τηλεφώνου. 

 

 

 

Για σκοπούς λειτουργίας και βελτιστοποίησης των ιστοχώρων μας: 

Β 

για καλύτερη κατανόηση ως προς τoν τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστοχώρους μας και τις σχετικές μ’ αυτούς υπηρεσίες, και για να βελτιώσουμε τον ιστοχώρο μας. 

Β 

για να εξατομικεύσουμε για σας την εμπειρία, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις του ιστοχώρου μας. 

 

 

 

Για συμμόρφωση στις νομικές απαιτήσεις: 

Γ 

Για να υπάρξει συμμόρφωση στις νομικές απαιτήσεις και κανονισμούς. 

 

Μερισμός προσωπικών δεδομένων: 
Μπορούμε να ανταλλάξουμε τις πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων σας με τρίτα μέρη σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τους εφαρμόσιμους κανονισμούς. Θα ανταλλάξουμε τις πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων σας αποκλειστικά υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων τρίτων μερών για να γίνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας στους ασφαλισμένους διακομιστές της Pardot και της Salesforce.com, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Pardot και η Salesforce.com ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως επεξεργαστές της Topigs Norsvin. Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν προς διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Topigs Norsvin έχει υπογράψει συμφωνίες επεξεργασίας βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών τυποποιημένων συμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Ιδιωτικότητας της Pardot και στην Πολιτική Ιδιωτικότητας της Salesforce.com. 

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλες οντότητες της Topigs Norsvin στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτές οι οντότητες ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μια χώρα που δεν προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η Topigs Norsvin θα παράσχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως πρότυπα συμβάσεων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή άλλα μέτρα που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ για τη νόμιμη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν θέλετε να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τότε μπορείτε να στείλετε ένα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση communication@topigsnorsvin.com. 

Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη όταν αυτό απαιτείται από το δικαστήριο, από τον νόμο ή από τη νομοθεσία (για παράδειγμα, σε κάτοχους πνευματικών δικαιωμάτων, σε εποπτικές αρχές, σε αρχές της εφορείας, σε τελωνειακές αρχές, στην αστυνομία και σε άλλες νομικές οντότητες). 

Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σε επίσημους κυβερνητικούς εκπροσώπους ή σε άλλα τρίτα μέρη χωρίς σχετική κλήτευση, δικαστική εντολή ή κάποια άλλη πολύ παρόμοια νομική διαδικασία, εκτός εάν κρίνουμε καλή την πίστει ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη και δικαιολογημένη στο πλαίσιο της προστασίας της ασφάλειας ή των δικαιωμάτων κάποιου τρίτου μέρους, ή για να προστατεύσουμε τα δικά μας δικαιώματα. 

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων: 
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για περίοδο που κρίνεται αναγκαία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Τα με λογαριασμό συνδεόμενα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν μέχρι να διαγραφεί ο σχετικός λογαριασμός, εκτός εάν χρειάζεται περισσότερος χρόνος διατήρησης στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας, κάποιας διαφοράς, ή όταν και όπως επιτρέπεται από τον νόμο. 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας: 
Λαμβάνουμε λογικά οργανωτικά και τεχνικά μέτρα στο πλαίσιο της ασφαλισμένης διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας και προς πρόληψη αναρμόδιας πρόσβασης, παράνομης επεξεργασίας ή διανομής, όπως και προς πρόληψη τυχαίας απώλειας, τροποποίησης ή καταστροφής. 

Συνδέσεις προς άλλους ιστοχώρους: 
Ο ιστοχώρος μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοχώρους που διαχειρίζονται από άλλα τρίτα μέρη, τα οποία ενδέχεται να εφαρμόζουν άλλους όρους & προϋποθέσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω αυτών των ιστοχώρων ή για τον τρόπο λειτουργίας τέτοιων ιστοχώρων, και σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους και την πολιτική ιδιωτικότητας που ισχύουν για τους συγκεκριμένους ιστοχώρους πριν να δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία μέσω αυτών. Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας δεν καλύπτει τέτοιους ιστοχώρους. 

Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων: 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να δείτε τα προσωπικά δεδομένα σας και να τα ελέγξετε ως προς την ακρίβειά τους. Μπορείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: communication@topigsnorsvin.com, ή μέσω ταχυδρομείου: 

Topigs Norsvin Nederland B.V. Helvoirtseweg 227 5263 LT Vught The Netherlands. 

Αν πιστεύετε ότι τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι ανακριβή, ελλιπή ή παρωχημένα, ή αν υποψιάζεστε ότι έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας κατά τρόπο λανθασμένο, τότε μπορείτε σε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση των δεδομένων σας. Μέσω των προαναφερθέντων πληροφοριών επικοινωνίας ή των εμφανιζόμενων δυνατοτήτων αποφυγής (opt-out) έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε κάποιο άλλο ελεγκτή. Οι αντιρρήσεις και οι αιτήσεις ελέγχου, διορθώσεων, διαγραφής ή μεταβίβασης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τον νόμο και με την επιφύλαξη ενδεχομένων εξαιρέσεων, εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων. 

Παράπονα: 
Εάν έχετε παράπονο σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Topigs Norsvin, παρακαλούμε να υποβάλετε το παράπονό σας στην communication@topigsnorsvin.com. Θα διαχειριστούμε παράπονα και ερωτήσεις εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων. Αν δεν είστε ικανοποιημένος από την τελική έκβαση της διαχείρισης του παραπόνου, τότε θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δική σας εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (“DPA, Data Protection Authority”) για να υποβάλετε σχετική καταγγελία. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΕΥΘΥΝΗΣ 
Αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για όλα τα τμήματα των από την Topigs Norsvin διαχειριζόμενων ιστοχώρων. Με τη χρήση των ιστοχώρων μας ή λαμβάνοντας πρόσβαση σ’ αυτούς συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της αποποίησης ευθύνης. 

 Ιδιοκτησία: 
Οι ιστοχώροι της Topigs Norsvin είναι ιδιοκτησίες διάφορων νομικών οντοτήτων της Topigs Norsvin. Το όνομα “Topigs Norsvin” σε αυτόν τον ιστοχώρο συμπεριλαμβάνει κάθε ως άνω νομική οντότητα, ξεχωριστά ή ομαδικά. 

Πνευματική ιδιοκτησία: 
Οι πληροφορίες, οι εικόνες, η διάταξη του ιστοχώρου, τα έγγραφα, τα ακουστικά τμήματα, τα τμήματα βίντεο και το λογισμικό αυτού του ιστοχώρου προστατεύονται από κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας και από άλλους νόμους περί της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, το κατέβασμα, η δημοσίευση, ή η με οποιοδήποτε τρόπο διανομή ή ο πολλαπλασιασμός των πληροφοριών αυτού του ιστοχώρου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Topigs Norsvin. 

Ευθύνη: 
Παρόλο που έχουμε καταβάλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτού του ιστοχώρου, η Topigs Norsvin δεν φέρει καμιά ευθύνη για αυτές. Η Topigs Norsvin δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχομένως προκύπτει από τη χρήση των ιστοχώρων της. 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοχώρους: 
Ο ιστοχώρος μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοχώρους που διαχειρίζονται από τρίτα μέρη, οι οποίοι ενδεχομένως εφαρμόζουν άλλους όρους και προϋποθέσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω αυτών των ιστοχώρων. Η πολιτική ιδιωτικότητας δεν καλύπτει και αυτούς τους ιστοχώρους. 

Τροποποιήσεις: 
Η Topigs Norsvin μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους όρους αυτής της αποποίησης ευθύνης. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστοχώρο. Αυτή η αποποίηση ευθύνης έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Αν η ελληνική εκδοχή παρουσιάζει κάποιες διαφορές με την ολλανδική εκδοχή, τότε καθοριστική σημασία θα έχει η ολλανδική εκδοχή. 

 

Τελικές διατάξεις 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Ιδιωτικότητας και Cookies 

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιήσουμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Cookies με το να τοποθετήσουμε στον ιστοχώρο μας μια επικαιροποιημένη εκδοχή αυτής. 

Στοιχεία επικοινωνίας της Topigs Norsvin:  

Αν έχετε ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Cookies ή για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους: 

 • μέσω ταχυδρομείου:  
  Topigs Norsvin Nederland B.V. 
  Helvoirtseweg 227 
  5263 LT Vught 
  Κάτω Χώρες 
 • μέσω τηλεφώνου:
  +31 (0) 411648870