Η γενετική βελτίωση με σκοπό την ευρωστία έχει αποτελέσματα

Η γενετική βελτίωση για ενισχυμένη, φυσική ανθεκτικότητα στις ασθένειες φέρνει προστιθέμενη αξία.

Τα αποτελέσματα από μια πρόσφατη, ανεξάρτητη επιστημονική δοκιμή που διεξήχθη στις ΗΠΑ δείχνουν ότι οι απόγονοι των κάπρων της σειράς TN Tempo με υψηλή αναπαραγωγική αξία για ανθεκτικότητα σε ασθένειες ήταν πιο ανθεκτικοί όταν ήρθαν σε επαφή με τον ιό που προκαλεί το Σύνδρομο του Αναπαραγωγικού και Αναπνευστικού Συστήματος του Χοίρου (ΣΑΑΧ PRRS), από τους χοίρους που προήλθαν από κάπρους με χαμηλή αναπαραγωγική αξία. Η ομάδα υψηλής ανθεκτικότητας είχε ποσοστό χοίρων με μεγαλύτερη αξία και απαιτούσε σημαντικά λιγότερες θεραπείες με αντιβιοτικά.

Είναι γνωστό ότι οι απόγονοι των χοίρων της  σειρά TN Tempo της Topigs Norsvin έχουν εγγενή ανθεκτικότητα όταν έρχονται αντιμέτωποι με ασθένειες, που συμπεριλαμβάνει και την ενισχυμένη ανθεκτικότητα έναντι του ιού που προκαλεί το Σύνδρομο του Αναπαραγωγικού και Αναπνευστικού Συστήματος του Χοίρου (PRRS). Τα αποτελέσματα από αυτήν την πιο πρόσφατη δοκιμή επιβεβαιώνουν το εγγενές πλεονέκτημα ευρωστίας των απογόνων της σειρά TN Tempo και δείχνουν ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο επιλέγοντας χοίρους με βάση την υπάρχουσα, φυσική παραλλακτικότητα  όσον αφορά την απόκριση  τους σε προσβολή από ασθένειες.

Σε αυτή τη δοκιμή, αξιολογήθηκαν απόγονοι κάπρων TN Tempo που είχαν υψηλή αναπαραγωγική αξία για την ευρωστία και απόγονοι κάπρων TN Tempo με χαμηλή αναπαραγωγική αξία. Η δοκιμασία έγινε παρουσία παθογόνου. Και οι δύο ομάδες επέδειξαν καλή συνολική απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής και σε επίπεδα συγκρίσιμα με την απόδοση υπό συμβατικές συνθήκες.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των ομάδων παρουσιάστηκαν μεταξύ της 1ης  και της 3ης  εβδομάδας μετά από την μόλυνση με τον ιό που προκαλεί PRRS. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι χοίροι από την ομάδα υψηλής αναπαραγωγικής αξίας είχαν υψηλότερη κατανάλωση τροφής, καλύτερο συντελεστή εκμετάλλευσης τροφής και υψηλότερη ημερήσια αύξηση βάρους. Η ομάδα υψηλής αναπαραγωγικής αξίας είχε επίσης 1,6% βελτίωση σε «δεύτερους χοίρους»  , λόγω χαμηλότερης θνησιμότητας και θανάτωσης, και 4,1% λιγότερα ζώα που χρειάζονταν μία ή περισσότερες θεραπείες με αντιβιοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.

Τα αποτελέσματα από αυτή τη δοκιμή επιβεβαιώνουν ότι οι απόγονοι της σειράς TN Tempo έχουν εγγενή ανθεκτικότητα παρουσία παθογόνου, συμπεριλαμβανομένου του ιού που προκαλεί PRRS. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι είναι δυνατή η επιλογή χοίρων χρησιμοποιώντας μια φυσική προσέγγιση που είναι ικανή να αντιμετωπίσει καλύτερα μια μόλυνση. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από αυτή τη δοκιμή θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν περαιτέρω την προσέγγιση της Topigs Norsvin για την επιλογή χοίρων για ενισχυμένη, φυσική ανθεκτικότητα στις ασθένειες.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: