Η Topigs Norsvin ανοίγει τη μονάδα πυρήνα Innova Canada

Στις 21 Σεπτεμβρίου, η Topigs Norsvin πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνια της νέας μονάδας πυρήνα Innova Canada. Η μονάδα Innova Canada είναι ένα σημαντικό βήμα στην περαιτέρω ανάπτυξη της Topigs Norsvin ως παγκόσμιου προμηθευτή γενετικού υλικού. Η νέα φάρμα πυρήνα θα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου για την αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας των πυρήνων στον Καναδά. Η Innova Canada θα συμβάλει στην περαιτέρω επιτάχυνση της γενετικής προόδου στη σειρά Z, μία από τις σειρές που αποτελεί τη βάση της χοιρομητέρας TN70.

Με αυτήν την επένδυση, η Topigs Norsvin αναμένει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για το γενετικό υλικό της Topigs Norsvin, ειδικά στις ΗΠΑ. Θα οδηγήσει επίσης σε επιταχυνόμενη γενετική πρόοδο και ταχύτερη διάδοση αυτής της γενετικής προόδου στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. O Επικεφαλής Τεχνολογίας (CTO) Hans Olijslagers δήλωσε: «Η Innova Canada αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ισορροπημένης αναπαραγωγής της Topigs Norsvin και θα συμβάλει ουσιαστικά στον στόχο μας για περαιτέρω αύξηση της γενετικής προόδου. Αν και θα συμβάλει στην επιτυχία των πελατών μας σε όλο τον κόσμο, συγκεκριμένα, δείχνει τη δέσμευσή μας στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.»

Μία από τις καινοτομίες στη νέα μονάδα πυρήνα θα είναι η εφαρμογή της ομαδικής κύησης και του χαλαρού τοκετού. Ο στόχος είναι να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τη μελλοντική καναδική νομοθεσία για την ευζωία και τη νομοθεσία άλλων χωρών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι γενετικές σειρές θα εκτραφούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες στέγασης.

Η Innova Canada λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και δεν χρησιμοποιεί ορυκτές πηγές ενέργειας όπως προπάνιο ή φυσικό αέριο. Καθώς το 97% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από υδροηλεκτρική ενέργεια, η μονάδα πυρήνα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ουσιαστικά χωρίς εκπομπές αερίων.

Η υψηλή βιοασφάλεια είναι μια άλλη σημαντική πτυχή της Innova Canada. Η νέα μονάδα πυρήνα βρίσκεται κοντά στο Plumas στη Μανιτόμπα σε μια περιοχή με χαμηλό πληθυσμό χοίρων. Σε συνδυασμό με πρωτόκολλα υψηλής βιοασφάλειας, αυστηρούς κανόνες μεταφοράς και υψηλά επίπεδα παρακολούθησης της υγείας, αυτό θα εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο υγείας και τη συνεχή παραγωγή.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: