Οι εταιρείες HKScan, Topigs Norsvin και o όμιλος Royal Agrifirm Group ξεκινούν συνεργασία με το χοιροστάσιο Yli-Simola στη Φινλανδία


Η HKScan, η Topigs Norsvin και o όμιλος Royal Agrifirm Group υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία από κοινού μιας ερευνητικής και δοκιμαστικής φάρμας στη Φινλανδία. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στο χοιροστάσιο Yli-Simola στο Porlammi, όπου μια μονάδα που θα πληροί τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις για την ευζωίας των ζώων θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Η HKScan στοχεύει να αναπτύξει ενεργά την παραγωγή χοίρων. Στη δοκιμαστική συνεργασία, η HKScan, η Topigs Norsvin και o όμιλος Royal Agrifirm θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα μοιραστούν τις τελευταίες γνώσεις τους για την παραγωγή χοιρινού κρέατος. Οι πρακτικές θα δοκιμαστούν στη φάρμα Yli-Simola των Antti και Anne Varjola. Στόχος αυτής της μακροχρόνιας συνεργασίας είναι η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στην παραγωγή χοιρινού κρέατος για να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες. Οι δοκιμές θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ευζωίας των χοίρων, στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην αύξηση της κερδοφορίας και στη βελτιστοποίηση της ποιότητας του σφάγιου.

«Είναι υπέροχο να έχουμε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου ως συνεργάτες στην ανάπτυξη της παραγωγής. Εκτιμώ πολύ τη συμβολή της Anne και του Antti Varjola σε αυτό το έργο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναζητούσαμε παραγωγούς με ισχυρή τεχνογνωσία, διάθεση να πειραματιστούν και να δεσμευτούν για την επιπλέον εργασία που απαιτείται για τις δοκιμές. Επιπλέον, η μονάδα έπρεπε να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να παρέχει επαρκή δεδομένα και θα πρέπει να είναι δυνατή η παρακολούθηση των χοιριδίων μέχρι τη σφαγή. Η επένδυση της Anne και του Antti Varjola ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσδοκίες μας», λέει ο Olli Paakkala, υπεύθυνος προμήθειας χοίρων και Διευθυντής ανάπτυξης της HKScan.

Οι δοκιμές στη νέα μονάδα θα ξεκινήσουν μόλις η παραγωγή της μονάδας φτάσει σε κανονικά επίπεδα μετά την εκκίνηση.


Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: