Πώς να διατηρήσετε τις χοιρομητέρες σας σε βέλτιστη κατάσταση.

Η Romy Hendricks είναι ειδική στη διατροφή σε παγκόσμιο επίπεδο και μέλος της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Διατροφής. Αυτή η ομάδα παρέχει διατροφικές συμβουλές και υποστήριξη σε πελάτες, συμβούλους και παραγωγούς ζωοτροφών σε όλο τον κόσμο σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διατροφής για να ξεκλειδωθούν οι μέγιστες δυνατότητες του γενετικού υλικού της Topigs Norsvin.

Το να έχετε το σύνολο των χοιρομητέρων σας σε βέλτιστη κατάσταση θα βελτιώσει την παραγωγή και το συντελεστή εκμετάλλευσης. Η παρακολούθηση της σωματικής κατάστασης μέσω παρατήρησης ή  με τεχνολογικά μέσα (μετρήσεις βάρους και ραχιαίου λίπους) παρέχει πληροφορίες για την υγεία, την παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια ζωής και την ευημερία του συνόλου των χοιρομητέρων. Μια υπανάπτυκτη χοιρομητέρα δεν μπορεί να έχει βέλτιστα παραγωγικά χαρακτηριστικά. Αλλά και μια υπέρβαρη χοιρομητέρα δεν έχει μέγιστη απόδοση και δεν είναι έχει καλό συντελεστή εκμετάλλευσης, γεγονός που μειώνει την κερδοφορία. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις κάθε χοιρομητέρας,  ατομικά, κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας για να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Οι συμβουλές της Romy για να διατηρήσετε το σύνολο των χοιρομητέρων σας σε βέλτιστη κατάσταση:

1. Οι νεαρές χοιρομητέρες είναι το μέλλον του συνόλου των ζώων για το τομέα της αναπαραγωγής. Βεβαιωθείτε ότι οι νεαρές χοιρομητέρες γονιμοποιούνται εντός των σωστών ορίων βάρους και ηλικίας, όπως συνιστάται από την Topigs Norsvin.

2. Αφήστε τις χοιρομητέρες να έχουν επαρκή αύξηση σωματικού βάρους και επίπεδα ραχιαίου λίπους κατά τη διάρκεια της κύησης για να προετοιμαστούν για τη γαλουχία.

3. Εξασφαλίστε επαρκή πρόσληψη τροφής για τις χοιρομητέρες κατά τη διάρκεια της γαλουχίας και ελαχιστοποιήστε την απώλεια σωματικού βάρους (<10%).

4. Χρησιμοποιήστε την κατάσταση του σώματος κατά τη σπερματέγχυση ως δείκτη της βέλτιστης καμπύλης διατροφής κατά την κύηση.

5. Μετρήστε το σωματικό βάρος και τα επίπεδα ραχιαίου λίπους της χοιρομητέρας. Θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της κατάστασης του συνόλου των χοιρομητέρων

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: