Πώς να διατηρήσετε υγιή τα απογαλακτισμένα χοιρίδια χωρίς πρόσθετα ψευδαργύρου στη διατροφή τους από τον Chris Opschoor, Manager Global Nutrition Services of TOPIGS NORSVIN.

Ο απογαλακτισμός συνοδεύεται με μεγάλη αλλαγή στη διατροφή – τόσο η μορφή της τροφής όσο και η θερμοκρασία δωματίου αλλάζουν για το απογαλακτισμένο χοιρίδιο. Όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα ψευδαργύρου στα σιτηρέσια, η εφαρμογή αυτών των συμβουλών μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Συμβουλές του Chris για να διατηρήσετε υγιή τα απογαλακτισμένα χοιρίδια όταν απουσιάζουν τα πρόσθετα ψευδαργύρου από τη διατροφή:

1. Ταΐστε τη χοιρομητέρα που θηλάζει κατάλληλα τόσο για την παραγωγή πρωτογάλακτος όσο και για τη μέγιστη απόδοση γάλακτος για να εξασφαλίσετε την ανάπτυξη του εντέρου.

2. Ενισχύστε την κατανάλωση τροφής στα χοιρίδια πριν τον απογαλακτισμό για να υποστηρίξετε την κατανάλωση  τροφής μετά τον απογαλακτισμό.

3. Επανασχεδιάστε το πρόγραμμα διατροφής στη γαλουχία. Επενδύστε στην ανάπτυξη του εντέρου και στην  εντερική υγεία και όχι στην υψηλότερη κατανάλωση τροφής και ρυθμό ανάπτυξης αμέσως μετά τον απογαλακτισμό.

4. Διατηρήστε την ανάμειξη των χοιριδίων στο ελάχιστο για να αποφύγετε την καταπόνηση και τα προβλήματα υγείας που θα μειώσουν την κατανάλωση τροφής και επομένως την ανάπτυξη του εντέρου.

5. Οι αλλαγές στη διατροφή πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να είναι κατάλληλες για το στάδιο, την ανάπτυξη (στόχο) και την όρεξη των χοιριδίων. Συμβουλευτείτε τον σύμβουλο διατροφής σας και τον προμηθευτή ζωοτροφών.

6. Το νερό και η τροφή πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και η παροχή να ελέγχεται τουλάχιστον καθημερινά.

7. Λάβετε υπόψη τη θέση, το ύψος, τους διαφορετικούς τύπους «πιπίλας», την ευκολία λειτουργίας και τον ρυθμό  ροής τους. Καθαρίζετε τακτικά τη γραμμή παροχής νερού (μεταξύ διαφορετικών παρτίδων) και τις ποτίστρες (καθημερινά για περιστατικό καθαλάτωσης).

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: