Συμβουλές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εργασίας στο χοιροστάσιο

Η Iris van den Broek είναι Διευθύντρια Προγράμματος Αναπαραγωγής στο Τμήμα Παγκόσμιων Τεχνικών Υπηρεσιών της Topigs Norsvin. Οι διαχειριστές προγραμμάτων αναπαραγωγής εφαρμόζουν, ελέγχουν και παρακολουθούν τις δραστηριότητες του προγράμματος αναπαραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρέχουν επίσης συστάσεις και προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος αναπαραγωγής.

Αρκετοί διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα της εργασίας σε μία χοιροτροφική μονάδα. Αυτοί οι παράγοντες καλύπτουν διάφορες πτυχές, που κυμαίνονται από την επιλογή της σωστής γενετικής και σωστής βιοασφάλειας, μέχρι την καλή διαχείριση της εκτροφής και της διατροφής και την εργασία με νέες τεχνολογίες.

Συμβουλές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εργασίας στο χοιροστάσιο:

1. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υψηλή απόδοση της εργασίας είναι η κατάσταση της υγείας των ζώων. Με ένα καλό πρωτόκολλο βιοασφάλειας και διατηρώντας τα ζώα σε καλή κατάσταση υγείας, ελαχιστοποιούνται οι λοιμώξεις, πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνεται λιγότερος χρόνος κάνοντας θεραπείες ή εμβολιασμούς.

2. Η διαχείριση της εκτροφής και η επαρκής έκθεση των χοιρομητέρων στον κάπρο επηρεάζουν τον οίστρο των χοιρομητέρων. Ακολουθώντας τις συστάσεις, καταναλώνεται λιγότερος χρόνος στη διαδικασία της σπερματέγχυσης, καθώς ο οίστρος μπορεί να ρυθμιστεί και να ανιχνευθεί πιο εύκολα.

3. Η διαχείριση της διατροφής κατά τη διάρκεια της κύησης καθώς και της γαλουχίας έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα των ωαρίων, στην ανάπτυξη του εμβρύου και στην ποιότητα των χοιριδίων. Επομένως, μια καλή διαχείριση της διατροφής στο χοιροστάσιο έχει ως αποτέλεσμα ομοιόμορφα χοιρίδια με μεγάλο βάρος γέννησης, τα οποία έχουν καλή απόδοση αργότερα στη ζωή τους και απαιτούν λιγότερη επιπλέον εργασία κατά τη διάρκεια της εκτροφής.

4. Επιλέγοντας με το σωστό γενετικό υλικό, η αποδοτικότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί. Η χρήση χοιρομητέρων ικανών να μεγαλώσουν τα δικά τους χοιρίδια χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από το προσωπικό της μονάδας, μπορεί να εξοικονομήσει πολύ εργατικό δυναμικό. Οι χοιρομητέρες TN70 έχουν αρκετές θηλές για όλα τα χοιρίδια και έχουν υψηλή παραγωγή γάλακτος. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερη ανάγκη, για υιοθεσίες , χρήση θετών χοιρομητέρων και συμπληρωματική διατροφή.

5. Η αποδοτικότητα της εργασίας μπορεί να βελτιωθεί με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως ηλεκτρονικά ενώτια, χρήση κωδικών QR στην κάρτα της κάθε χοιρομητέρας και τη χρήση φορητού υπολογιστή στη μονάδα. Όλα αυτά επιταχύνουν τη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων καθώς και την πρόσβαση σε δεδομένα από το σύστημα διαχείρισης της μονάδας σας. Οδηγεί επίσης σε λιγότερο χρονοβόρα σφάλματα στα δεδομένα.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση: